Klientët tanë: Dealb Konstruksion

Shoqëria Dealb Konstruksion është pjesë e pandarë e bashkëpunimit të studios dhe partnerëve tanë. Ky bashkëpunim ka nisur në vitin 2011.

Ajo zhvillon aktivitetin e saj në fushën e ndërtimeve civile dhe shërbimeve të ndryshme ndërtimore. Ka bashkëpunuar dhe marrë pjesë në ndërtimin e objekteve të ndryshme rezidenciale e civile brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Kjo shoqëri paraqet shembullin më të mirë të suksesit të arritur në një ambient ekonomik mjaft të vështirë si tregu dhe ekonomia Shqiptare, por edhe kriza e gjatë financiare e kohëve të fundit.

Related Posts

Write a comment