Browsing Tag:TVSh

[Draft] Paketa Fiskale 2019

Paketa fiskale 2019 – prezantimi në Komisionin Parlamentar për Ekonominë dhe Financat Fjala e Ministrit Ahmetaj Përgjatë dy mandateve të para Qeveria “Rama” ka ndërmarrë një sërë  masash fiskale, të orientuara nga parimi bazë me të cilin erdhëm në qeveri, progresivitetin dhe taksimin e ndershëm, sipas parimit “kush fiton më shumë, paguan më shumë” dhe “kush fiton më pak, paguan më pak”. Politikat tona fiskale në këto vite kanë synuar dhe mundësuar uljen e barrës fiskale për sipërmarrjen dhe qytetarët,…