TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Category

e-Albania

10 Hapat që duhet të ndjekin bizneset, pas regjistrimit fillestar.

Regjistrimi fillestar (hapja) e një biznesi është një nga vendimet më të rëndësishme, që një sipërmarrës duhet të marrë. Është një proces që shoqërohet patjetër, me informacione për pasojat e regjistrimit, detyrimet e shtuara, përgjegjësitë por edhe mundësi të pafundme për të pasur sukses. Është shumë e rëndësishme në këtë fazë që të bëhet një...
Read More

Formati i ri për faturën e thjeshtuar.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vijim të përmirësimeve të vazhdueshme të portalit Self-Care, informon tatimpaguesit se është bërë një zhvillim lidhur me formatin e ri të faturës së thjeshtuar. Ndryshimi i kryer nga Administrata Tatimore, në kuadër të zbatimit të Ligjit nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” i ndryshuar, synon...
Read More

[Video] Aplikim për regjistrimin e personit fizik nëpërmjet portalit e-Albania.

Aplikim për regjistrimin fillestar të personit fizik Shërbimi elektronik i regjistrimit fillestar të një subjekti i ofrohet një individi/qytetari që ka krijuar në portal llogarinë e tij si individ. Për të kryer aplikimin për regjistrim fillestar, individi aplikon duke plotësuar formularin përkatës për regjistrim fillestar në varësi të formës ligjore që do të regjistrojë. Mbështetur...
Read More

Fiskalizimi – Si kryhet aplikimi për certifikatën elektronike

🌐 Certifikata elektronike është një dokument elektronik që lëshohet nga AKSHI, pas aplikimit në portalin e-Albania, për çdo tatimpagues që lëshon fatura, me qëllim të zbatimit të procedurës së Fiskalizimit të faturës. Në këtë video ju paraqesim hap pas hapi të gjitha veprimet që duhet të ndërmerrni për të kryer me sukses aplikimin. Përdor: https://e-albania.al/eAlbaniaServices…...
Read More

Re: Kujtesë për pajisje me çertifikatë elektronike

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve sjell në vëmendje të tatimpaguesve, të cilët kryejnë transaksione shitje me para në dorë, afati për fiskalizimin e të cilave është data 1 Shtator 2021, se për të pranuar apo refuzuar blerjet pa para në dorë nga tatimpaguesit e tjerë prej datës 1 Korrik 2021, duhet të jenë të pajisur...
Read More

Rikujtesë për aplikim për pajisje me Çertifikatë Elektronike për Fiskalizimin.

Administrata Tatimore dëshiron të risjellë në vëmendje e të gjithë tatimpaguesve, të cilët në bazë të Ligjit 87/2019 “Për Faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, i ndryshuar, kanë detyrimin që prej datës 1 Janar 2021, të lëshojnë faturë në formë elektronike, të aplikojnë për t’u pajisur me Çertifikatën Elektronike për Fiskalizimin. Sipas nenit 2,...
Read More

[Video] Si të aplikosh për licencë të re si biznes përmes e-Albania.

Shërbimi elektronik “Aplikim për licencë të re i biznesit në Qendrën Kombëtare të Biznesit” iu mundëson bizneseve të aplikojnë online për 37 lloje të ndryshme licencash në Qendrën Kombëtare të Biznesit: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4607 Aplikim për licencë të re në Qendrën Kombëtare të Biznesit Aplikim për licencë të re në Qendrën Kombëtare të Biznesit Licencat për të...
Read More

[Video] Aplikim për regjistrimin e personit fizik nëpërmjet portalit e-Albania.

Në këtë video, dhe më poshtë, tregohen hapat që duhet të ndiqen dhe të dhënat që duhet të plotësohen për të regjistruar një person fizik. Tashmë ky shërbim ofrohet vetëm nëpërmjet aplikimit online në portalin e-Albania. Ky regjistrim nuk mund të bëhet tashmë në sportelet fizike të QKB. Link për shërbimin e regjistrimit fillestar: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4930...
Read More

Për Regjistrin Elektronik te Ekspertëve.

Ministria e Drejtësisë ka krijuar, administron dhe ka vënë në dispozicion të publikut Regjistrin Elektronik të Eksperteve, bazuar në nenin 224/d, të Kodit të Procedurës Civile. Ky regjistër ndihmon çdo institucion të sistemit gjyqësor, Prokurorisë apo institucion tjetër publik  që të ketë akses  në të dhe të marrë ekspertizën e kërkuar. Regjistrimi në Regjistrin eksperteve...
Read More

DPT ofron 2 shërbime të reja online.

Tashmë ofrohen edhe 2 shërbime të reja online, nëpërmjet portalit e-Albania: Regjistrimi i personave fizikë (Ambulantë, Kryefamiljarë, prodhues bujqësorë, përfaqësues tatimore) që regjistrohen nga Administrata Tatimore Kërkesa për regjistrim kryhet nëpërmjet portalit e-Albania, pa qenë e nevojshme që personat të paraqiten pranë sporteleve të Drejtorive Rajonale Tatimore përkatëse. Hapat që duhen ndjekur dhe sqarimet përkatëse...
Read More
1 2

MERR PREZANTIMINShkarko materialin më të fundit në format pdf.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto