TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 Mon - Fri 08:00-18:00 +34-354-5468-8

UK - H Invest shpk

Bashkëpunimi me UK - H Invest shpk ka nisur në vitin 2015.

UK - H Invest shpk

Shoqëria UK – H Invest shpk është themeluar në vitin 2015 me qëllimin kryesor investime në zhvillimin e
investimit të ndërtesave rezidenciale dhe jorezidenciale.