TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Fillimi i vitit të ri financiar është moment i rëndësishëm dhe me mjaft impenjime për punonjësit e zyrës së financës. Është finalizimi i një viti financiar dhe kurorëzimi i përgatitjes së pasqyrave financiare.

Edhe pse shpesh, konsiderohet si një proces që kryhet vetëm nga specialistët dhe audituesit ligjorë, çdo ekonomist mund të përgatisë pasqyra financiare. Ajo që nevojitet janë bazat e kontabilitetit financiar, njohuri mbi kuadrin kontabël dhe; në disa raste, kur nevojitet ekspertizë dhe vlerësim në disa raste, eksperiencë në trajtimin e rasteve.

Procesi i pasqyrave financiare, asnjëherë nuk duhet të shihet si plotësimi mekanik i formularëve të pasqyrave financiare dhe shënimeve shpjeguese. Këto pasqyra do të lexohen nga përdoruesit e jashtëm të këtyre pasqyrave, prandaj ato duhet të jenë sa më të kuptueshme.

Për të t’ju ardhur sado pak në ndihmë. duke dhënë një shembull dhe ide të teknikave që mund të ndihmojnë në përgatitjen e pasqyrave financiare, më poshtë do të gjeni formatin e thjeshtuar të pasqyrave financiare të një viti ushtrimor. Ato mund ti vijnë në ndihmë, disa prej praktikuesve të çështjeve të financës; që mund të mos jenë ekonomistë, ashtu si edhe kolegëve të zyrës së financës dhe më gjerë.

Materiali i parë është i përgatitur në formatin Excel, me formula dhe formatim të gatshëm të pasqyrave financiare dhe shënimeve shpjeguese. Ai është rezultat i eksperiencës tonë të disa viteve. Formati i dytë, është ai i pasqyrave financiare të plota, përfshirë edhe shënimet shpjeguese.

Shpresojmë që ky material do të japë vetëm një ide fillestare të asaj se si mund të jetë një set i thjeshtuar i pasqyrave financiare dhe përshtatjen e këtij materiali në rastin tuaj.

Shkarko:

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online