TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Njoftim për dorëzimin e inventarit analitik të datës 31.12.2020

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, njofton tatimpaguesit se duhet të dorëzojnë në mënyrë elektronike, inventarin analitik të datës 31.12.2020.

Inventari duhet të përmbajë informacione në lidhje me lëndën e parë, produktet e gatshme, mallrat për rishitje, të detajuara në njësi, sasi, çmim dhe vlerë.

Informacioni i mësipërm, i cili kërkohet bazuar në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 60 “Detyrimi i tatimpaguesve për të dhënë informacion administratës tatimore”, duhet të ngarkohet elektronikisht në e-Filing, në rubrikën “Çështjet e mia”, brenda datës 11 Janar 2021.

Administrata Tatimore nxit tatimpaguesit të përmbushin me korrektesë këtë detyrim ligjor, brenda afatit dhe të shmangin penalitetet.

Për çdo informacion në lidhje me dorëzimin e inventarit analitik të datës 31.12.2020 ju mund të kontaktoni Qendrën e Thirrjeve në numrin 0800 0002, e hënë- e enjte në orarin 08.00-16.30 dhe e premte 08.00-14.00.

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.


Jemi këtu për t’ju ndihmuar dhe gjejmë gjithmonë kohë për t’ju përgjigjur çdo pyetje tuaj. Ndihuni të lirshëm të telefononi ose të shkruani në çdo moment për çështje që ne mund t’ju ndihmojmë.  KONTAKTO ME NE

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto

GDPR