TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 Mon - Fri 08:00-18:00 +34-354-5468-8

Category

Tatime

Gjobë 50 mijë lekë për punëdhënësit që nuk aplikojnë për ndihmën financiare të punonjësve

Këshilli i Ministrave ka vendosur të gjobisë punëdhënësit që nuk aplikojnë për ndihmën financiare të punonjësve të tyre me një shumë prej 50 mijë lekësh. Kjo masë administrative sanksionohet në disa ndryshime dhe shtesa në AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS...
Read More

Fillojnë aplikimet për çertifikimin e Prodhuesve apo mirëmbajtësve të zgjidhjes software

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informon tatimpaguesit që operojnë në fushën e Teknologjisë së Informacionit, se në kuadër të procesit të Fiskalizimit, mund të aplikojnë për t’u çertifikuar si  një prodhues/mirëmbajtës i zgjidhjeve software-ike, bazuar dhe në zbatim të kërkesave të VKM  nr. 239, datë 20.03.2020 “Për kërkesat teknike dhe funskionale të zgjidhjes software-ike për...
Read More

Përfitimi i ndihmës financiare – Vijon trajtimi i çdo ankese të paraqitur nga individët dhe tatimpaguesit

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve e konsideron shumë të rëndësishëm informimin e tatimpaguesve, individëve dhe publikut në tërësi, në lidhje me proceset, risitë dhe procedurat që ata duhet të ndjekin si dhe lehtësimin apo thjeshtimin e tyre. Procesi i aplikimeve për përfitim të ndihmës financiare është një nga prioritetet e Administratës Tatimore. Ofrimi i një...
Read More

Deklarimi i listëpagesës së Kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për periudhën Prill 2020

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informon të gjithë tatimpaguesit, të cilëve ju është miratuar Kërkesa për Përfitim të Ndihmës Financiare, sipas sipas VKM nr.254 datë 27.03.2020, paketa 1, se për plotësimin e Listëpagesës së Kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe TAP për periudhën Prill 2020, duhet të kenë parasysh: Nëse gjatë plotësimit të Kërkesës...
Read More

Përfitimi i ndihmës financiare – Si mund të korrigjojmë të dhënat e llogarisë bankare të plotësuara në mënyrë të pasaktë

Drejtoria e Përgjitshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit, të cilët në formularin Kërkesë për ndihmë financiare, Paketa 1, kanë plotësuar gabim të dhënat e llogarisë bankare (emri i Bankës dhe/ose IBAN), për punonjësit e tyre, përfitues të ndihmës financiare, se kanë mundësi t’i korrigjojnë ato, duke plotësuar të dhënat e sakta në formularin që...
Read More

Vijojnë aplikimet për përfitimin e ndihmës financiare, Paketa e 2-të sipas VKM nr. 305 datë 16.04.2020

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit se procesi i aplikimit për përfitimin e ndihmës financiare të Paketës së 2-të, sipas VKM nr.305 datë 16.04.2020 (Paketa nr.2) është në vijim. Duke qenë se aplikimi për punonjësit përfitues duhet të kryhet nga subjektet, të cilët plotësojnë kushtet sipas VKM nr. 305, datë 16.04.2020, Drejtoria...
Read More

Afati i fundit i aplikimeve për ndihmën financiare të Paketës Nr.1 është data 5 Maj 2020!

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve rikujton të gjithë tatimpaguesit dhe individët e interesuar të cilët per arsye te ndryshme,deri me tani nuk kanë arritur të aplikojnë për përfitimin e Ndihmes Financiare,Paketa e I-re “VKM nr.254 datë 27.03.2020” se afati i fundit i ketyre aplikimeve eshte neser më datë 05.05.2020. Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
Read More

Zyrtarizohet vendimi, bizneset e vogla nuk do të paguajnë tatim fitim në 2020, shtyhet për të mëdhatë deri në shtator 2021

Si një masë mbështetëse ndaj pasojave të Covid-19, bizneset e vogla me qarkullim nga 5 në 14 milionë lekë nuk do të paguajnë tatim fitimi në vitin 2020 (që është 5%), ndërsa bizneset deri në 5 milionë lekë e kanë me ligj zero tatim fitimit. Akti Normativ për ndryshimet në tatimin për të ardhurat, përcakton...
Read More

Ftesë për tatimpaguesit për përditësim të të dhënave të aktiviteteve

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve fton të gjithë tatimpaguesit, të cilët si arsye për refuzim të aplikimit për ndihmë financiare kanë mospërputhjen e Kodit të aktivitetit me përshkrimin e aktivitetit, apo me llojin e veprimtarisë që ata realisht ushtrojnë, se duhet të përditësojnë të dhënat e tyre. Përditësimi i të dhënave të regjistrimit nga tatimpaguesi,...
Read More

Trajtimi i ankesave për paketën e ndihmës financiare 2

Për të gjithë të interesuarit, subjekte apo individë, të cilët konsiderojnë se mund të jenë përfitues të ndihmës financiare sipas VKM nr.305 datë 16.04.2020, por kërkesa e tyre është refuzuar apo nuk i është dhënë mundësia për të aplikuar, bëjmë me dije se kanë mundësi të paraqesin Formularin e ankesës (Formati 1 për subjekte dhe...
Read More
1 2 3 8

MERR PREZANTIMINShkarko materialin më të fundit në format pdf.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto