TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Category

Tatime
27
May

Rikujtesë Institucioneve Financiare për shkëmbimin automatik të informacionit për llogaritë financiare: 31 Maj 2023.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kërkon të sjellë në vëmendjen e të gjithë institucioneve financiare shqiptare se afati i fundit për të raportuar pranë Administratës...
Read More
13
May

Ndryshimi i tatimit mbi te ardhurat personale nga punësimi nga data 01 Qershor 2023.

Pjesë e ndryshimeve të Ligjit të ri për tatimin mbi të ardhurat, është edhe tatimi mbi të ardhurat personale nga punësimi. Këto ndryshime fillojnë të...
Read More
23
Apr

Pyetjet dhe përgjigjet më të shpeshta mes Administratës Tatimore dhe Tatimpaguesve lidhur me transferimin automatik të librave të shitjes dhe të blerjes.

Pyetje: Kam mbyllur (dorëzuar) librat e shitjes dhe të blerjes në formatin Excel manualisht nga sistemi E-filing. Tani që duhet të dorëzohen nga portali Self-Care,...
Read More
04
Apr

Njoftim për pagën minimale dhe maksimale nga periudha Prill 2023.

Të nderuar tatimpagues! Ju bëjmë me dije se, duke filluar nga periudha Prill 2023, paga bazë minimale mujore, në shkallë vendi për punonjësit, e detyrueshme për...
Read More
04
Apr

Njoftim për tatimpaguesit e tatimit mbi vlerën e shtuar: transferimi automatik i librave të shitjes dhe blerjes nga portali SelfCare drejt e-filing.

Administrata Tatimore njofton se, duke filluar nga periudha tatimore Mars 2023, librat e shitjes dhe blerjes nuk do te ngarkohen manualisht, në format excel nëpërmjet...
Read More
15
Mar

Mbi përcaktimin e aktiviteteve që përfshihen në fushën e prodhimit dhe zhvillimit të software-ve

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit që ushtrojnë aktivitetin e prodhimit/zhvillimit të software-ve se Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 730, datë...
Read More
14
Mar

31 marsi (2023) afati i fundit për dorëzimin e deklaratës, pagesës së tatimit mbi fitimin dhe pasqyrave financiare për vitin 2022

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve rikujton të gjithë tatimpaguesit se afati i fundit për dorëzimin dhe pagesën e deklaratës së tatim fitimit dhe pasqyrave financiare...
Read More
04
Mar

Vendim 113 datë 01.03.2023 Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi

VENDIM Nr. 113, datë 1.3.2023 PËR PËRCAKTIMIN E PAGËS MINIMALE NË SHKALLË VENDI Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 111, të ligjit...
Read More
25
Feb

Makineri dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të investimit me vlerë të barabartë ose më të madhe se 500 milionë (pesëqind milionë) lekë, te cilat nuk janë për shitje

Nëpërmjet shërbimit “Makineri dhe pajisje në funksion të realizimit të kontratave të investimit me vlerë të barabartë ose më të madhe se 500 milionë (pesëqind...
Read More
25
Feb

Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve: Kush ndryshon me ulje deklaratën e listpagesës dhe anulon faturat e shitjes pa u reflektuar ne librat e blerjes do të ndiqet penalisht.

Administrata Tatimore njofton të gjithë Tatimpaguesit se ka konstatuar 2 fenomene me risk të lartë: Tatimpagues, që bëjnë ndryshime me ulje të deklaratës së listëpagesës,...
Read More
1 2 3 22

GDPR