TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Category

Lajme
01
Jul

Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet republikës së shqipërisë dhe republikës së italisë në fushën e sigurimeve shoqërore

LIGJ Nr. 47/2024  PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE REPUBLIKËS SË ITALISË NË FUSHËN E SIGURIMEVE SHOQËRORE Në mbështetje të neneve 78,...
Read More
27
Jun

Ligji i ri për komunikimet elektronike

LIGJ Nr. 54/2024  PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË[1] Në mbështetje të neneve 78, 81, pika 1, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me...
Read More
01
Jun

Rishikohet kësti paraprak për një kategori tatimpaguesish duke përfshirë paraprakisht shpenzimin minimal prej 30%

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka publikuar në faqen e saj zyrtare njoftimin e mëposhtëm për rishikimin e kësteve të tatim fitimit, për kategorinë e...
Read More
30
May

Përfitimi nga raportet mjekësore për paaftësi ne punë nga sëmundjet

Kushtet e përfitimit: Pagesë për paaftësi  nga sëmundjet përfitojnë vetëm të punësuarit; 14 ditëshi i parë paguhet nga ana e subjektit ku punon përfituesi; Mbi...
Read More
11
May

Njoftim për vend të lirë pune: Kontabilist/e (Alprofit Consult)

Kontabilist/e Pse Alprofit Consult ? Ne nuk jemi vetëm një zyrë kontabiliteti por shumë më shumë. Misioni ynë është të ndihmojmë bizneset dhe individët dhe...
Read More
24
Apr

Ndryshime në ligjin për turizmin: struktura akomoduese, menaxhimi dhe të tjera.

LIGJ Nr. 30/2024 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 93/2015, “PËR TURIZMIN”, I NDRYSHUAR Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1,...
Read More
23
Apr

Skema e përgjithshme e tatimit mbi fitimin: person juridik (entitet)

Lexo më më shumë https://alprofitconsult.al/tatimi-mbi-te-ardhurat-e-korporates-dispozitat-e-llogaritjes-se-tatimit-mbi-te-ardhurat-e-korporates-ndryshimet-ligjore-pas-janar-2024/ për përcaktimin e tatimit mbi të ardhurat nga biznesi të personit fizik dhe këtu https://alprofitconsult.al/ndryshime-ligjore-tatimi-i-profesioneve-te-lira-nga-janari-2024/ për përcaktimin e profesioneve të lira.
Read More
23
Apr

Skema e përgjithshme e tatimit mbi fitimin: person fizik

Lexo më më shumë https://alprofitconsult.al/tatimi-mbi-te-ardhurat-personale-baza-tatimore-e-te-ardhurave-personale-dhe-dispozita-te-llogaritjes-se-llogaritjes-se-tatimit-ndryshimet-ligjore-pas-janar-2024/ për përcaktimin e tatimit mbi të ardhurat nga biznesi të personit fizik dhe këtu https://alprofitconsult.al/ndryshime-ligjore-tatimi-i-profesioneve-te-lira-nga-janari-2024/ për përcaktimin e profesioneve të...
Read More
22
Apr

Dispozita të mbledhjes së tatimit mbi fitimin (ndryshimet ligjore pas Janar 2024)

Deklarata tatimore vjetore 1. Çdo person, që i nënshtrohet këtij ligji, është i detyruar të deklarojë në organin tatimor të gjitha të ardhurat, qofshin ato...
Read More
19
Apr

Kujtese deklarimi i DIVA për vitin 2024

30 Prilli 2024 është afati i fundit për deklarimin dhe pagesën e Tatimit mbi të Ardhurat Personale me Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA)...
Read More
1 2 3 22

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online