Klientët tanë: Karma shpk

Bashkëpunimi me shoqërinë Karma shpk ka nisur në vitin 2017.

Ajo ushtron aktivitetin e saj në fushën e shërbimeve turistike dhe ndërmjetësimin e aktiviteteve të tjera të ngjashme në rrethin e Sarandës. Shoqëria Karma shpk është themeluar në vendin tonë …

Kontabiliteti

Kontabiliteti është proces që merret me grumbullimin, përpunimin dhe raportimin e informatave financiare. Kontabiliteti eshte aktivitet sherbyes i dizajnuar per te akumuluar, per te matur dhe per te komunikuar te gjitha inforacionet financiare mbi etinitetin ekonomik,biznesin dhe organizatat jofitimprurse. Kontabiliteti …

Kontabiliteti financiar

Kontabiliteti financiar është proces dhe ka të bëj me përgatitjen, raportimin dhe interpretimin e informacionit kontabël, që u ofrohet përdoruesve nga drejtimi i njësisë ekonomike, kryesisht u komunikohet edhe përdoruesve të jashtëm te informacionit.

Kontabiliteti financiar është ajo pjesë e …