TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 Mon - Fri 08:00-18:00 +34-354-5468-8

Category

Të tjera

Njoftim për vend të lirë pune: Ekonomist/e (me dhe pa eksperiencë pune)

POZICIONI I PUNËS: Ekonomist/e (me dhe pa eksperiencë pune) DATA E SHPALLJES SË APLIKIMIT:  09 Nëntor 2020 RRETH PUNËDHËNËSIT AlProfit Consult është një studio e pavarur e cila ofron shërbime kontabiliteti, shërbime të administrimit të taksave dhe shërbimeve të konsulencës financiare se bashku me shërbime te trajnimeve ne këto fusha. Ne ofrojmë një paketë të...
Read More

Njoftim mbi ecurinë e proçesit të përbashkët të çertifikimit

Në zbatim të kuadrit ligjor në fuqi për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit, nga data 1 Shtator 2021 fillon detyrimi ligjor për fiskalizimin e çdo transaksioni me para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe konsumatorëve. Për këtë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, ka certifikuar 2...
Read More

Njoftim mbi publikimin e Portalit SelfCare për Fiskalizimin

Në e-Albania është publikuar Portali SelfCare, në versionin Test dhe Live. Me fillimin e zbatimit të procesit të Fiskalizimit, aplikimi nëpërmjet këtij portali do të jetë i nevojshëm për të kryer procedurat e raportimit për Fiskalizimin nga të gjithë tatimpaguesit. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve inkurajon që fillimisht, të përdorni këtë modul në versionin Test,...
Read More

Njoftim për përditësim në e-filing të të dhënave të adresave të tatimpaguesve

Administrata Tatimore informon tatimpaguesit se duhet të përditësojnë, në sistemin e-filing, të dhënat e tyre, në lidhje me çdo adresë apo vend të ushtrimit të aktivitetit, të regjistruar më parë sipas Legjislacionit tatimor në fuqi. Në llogarinë e deklarimit elektronik, e-filing në tatime.gov.al, në menunë E-filing Im/ Profili Im/ Adresa, prej datës 1 Tetor 2020,...
Read More

Fiskalizimi: Njoftim mbi publikimin e Specifikimeve Bazë për faturën elektronike.

Në zbatim të gërmës j), të nenit 3, të Udhëzimit Nr. 20, datë 01.06.2020 “Për elementet bazë dhe teknike, lëshimin dhe shkëmbimin e faturave elektronike dhe faturave shoqëruese”, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë subjektet e interesuara në fushën e Teknologjisë së Informacionit, mbi publikim e Specifikimeve Teknike për faturën elektronike. Dokumentet janë...
Read More

Fiskalizimi: Fiskalizimi – Specifikime Teknike.

Në kuadër të vijimësisë së proçesit të fiskalizimit, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë subjektet e fushës së Teknologjisë së Informacionit, mbi krijimin e komisionit të përbashkët të çertifikimit të prodhuesve/mirëmbajtësve të zgjidhjeve softuerike. Në zbatim të VKM Nr.239, datë 20.03.2020 “Për kërkesat teknike dhe funksionale të zgjidhjes software-ike për proçedurën e faturimit dhe...
Read More

Fiskalizimi: Pyetje-përgjigje mbi Fiskalizimin

Pyetjet – përgjigjet më të shpeshta Çfarë është fiskalizimi? Fiskalizimi është një tërësi masash që përdoren për të zvogëluar evazionin fiskal në transaksionet me dhe pa para në dorë. Në procesin e fiskalizimit, të gjitha transaksionet (faturat) raportohen në kohë reale në Administratën Tatimore. Për efekt të identifikimit dhe gjurmimit të çdo transaksioni, çdo fature...
Read More

Njoftim mbi publikimin e Specifikimeve Teknike për faturën elektronike

Në zbatim të gërmës j), të nenit 3, të Udhëzimit Nr. 20, datë 01.06.2020 “Për elementet bazë dhe teknike, lëshimin dhe shkëmbimin e faturave elektronike dhe faturave shoqëruese”, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë subjektet e interesuara në fushën e Teknologjisë së Informacionit, mbi publikim e Specifikimeve Teknike për faturën elektronike. Dokumentet janë...
Read More

Fiskalizimi: Baza ligjore.

Ligji Nr. 87/2019, datë 18.12.2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 3, datë 20.01.2020. Zbatimi i tij, sipas fashave dhe llojit të transaksioneve, do të bëhet si më poshtë: Për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatim fitimit me...
Read More

Si do të përfitohet paga sipas Paketës nr.3

Vendimi nr.651, datë 13.08.2020 përcakton procedurën, dokumentacionin dhe masën e përfitimit të ndihmës financiare, për të punësuarit apo ish-të punësuarit në subjektet e transporti publik qytetas dhe ndërqytetas, në kuadër të masave të marra për përballimin e situatës së krijuar nga COVID-19. Punonjësit e sektorit të sipërcituar, të cilët janë deklaruar nga subjektet në listëpagesën...
Read More
1 2 3 4 5

MERR PREZANTIMINShkarko materialin më të fundit në format pdf.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto