TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Category

Të tjera

Softueri më i mirë i kontabilitetit.

Këto të dhëna paraqesin një analizë të përdorimit të programeve të kontabilitetit globalisht, dhe jo vetëm për tregun tonë. Ne publikojmë komente të paanshme; opinionet tona janë tonat dhe nuk ndikohen nga pagesat nga reklamuesit.  Ndiqni me lehtësi financat e biznesit tuaj Softueri i kontabilitetit përdoret nga individët dhe pronarët e bizneseve për të regjistruar të...
Read More

Çfarë është faturimi elektronik ?

Faturimi elektronik është shkëmbimi i një dokumenti fature elektronike midis një shitësi dhe një blerësi. Një faturë elektronike (eInvoice) është një faturë që është lëshuar, transmetuar dhe marrë në një format të strukturuar të dhënash e cila lejon përpunimin e saj automatik dhe elektronik, siç përcaktohet në  Direktivën 2014/55/BE . Një faturë e strukturuar elektronike përmban të dhëna...
Read More

Njoftim për tatimpaguesit që kryejnë ndryshime të të dhënave të tyre në QKB.

Administrata Tatimore informon të gjithë tatimpaguesit, se në rastet kur ata kryejnë Kërkesë për ndryshim të të dhënave të biznesit, pranë sporteleve të QKB apo online nëpërmjet portalit e-albania, duhet të verifikojnë edhe Kodin e vendit të ushtrimit të aktivitetit në portalin SelfCare. Ky verifikim duhet të kryhet pasi çdo Kërkesë për ndryshim në QKB,...
Read More

Dorëzimi i deklaratës së TVSH-së dhe librave të shitjes dhe blerjes do të vijojë të kryhet nëpërmjet e-filing.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informon të gjithë tatimpaguesit, subjekt i Tatimit mbi Vlerën e Shtuar se Dorëzimi i deklaratës së TVSH-së dhe librave të shitjes dhe blerjes për periudhat deri Dhjetor 2021, do të vijojë të kryhet nëpërmjet llogarisë së deklarimit elektronik në e-filing. Plotësimi i rubrikave përkatëse do të kryhet manualisht, sipas llojit...
Read More

Njoftim për përdorimin e dokumentacionit tatimor të pafiskalizuar.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve në kuadër të informimit për zbatimin e Ligjit Nr. 87/2019, datë 18.12.2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, i ndryshuar, informon  gjithë tatimpaguesit përsa i përket përdorimit të dokumentacionit tatimor të pafiskalizuar. Ligji në fuqi për procedurat tatimore, parashikon se: çdo shitblerje mallrash apo të drejtash, si dhe...
Read More

Asistencë në vendin e ushtrimit të aktivitetit, DPT vijon zbatimin e planit të masave për Fiskalizimin.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informon tatimpaguesit se prej datës 1 Shtator do të vijojë zbatimi i planit të masave për informimin dhe ofrimin e asistencës në vendet e ushtrimit të aktivitetit të tatimpaguesve, me qëllim përmbushjen e detyrimit ligjor për fiskalizimin e transaksioneve me para në dorë, në zbatim të ligjit Nr.87/2019 “Për Faturën...
Read More

Pyetjet-Përgjigjet më të shpeshta nga Shoqatat e Kontabilistëve

Në këtë material do të gjeni Pyetje- Përgjigjet më të shpeshta dhe sipas specifikave të natyrës teknike, ligjore, të drejtuara nga Shoqatat e Kontabilistëve, të cilat do të përditësohen, në faza të ndryshme të zbatimit të projektit të Fiskalizimit. Rasti i stornim fature paradhënie është faturë me minus – sistemi nuk të lejon të presësh...
Read More

Fiskalizimi: Një analizë e alternativave dhe opinionet e AlProfit Consult.

AlProfit Consult ka analizuar gjatë kësaj kohe disa nga aktorët kryesorë që do të ofrojnë zgjidhje softuerike për fiskalizimin (faturimin elektronik). Nga ajo që kemi kuptuar deri tani, asnjë nga aktorët e këtij procesi nuk është akoma gati. Me siguri ky proces do të shtyhet, por duhet që të përfitojmë sa më parë nga lehtësitë,...
Read More

Njoftim për pajisjet Fiskale aktuale të certifikuara.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dëshiron të sjellë në vëmendjen e të gjithë tatimpaguesve, subjekt i Ligji Nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, i ndryshuar, se kanë mundësinë të bëjnë përshtatjen e pajisjeve fiskale ekzistuese në përputhje me këtë ligj. Janë një numër i madh kasash aktuale, të cilat suportojnë Fiskalizimin,...
Read More

Kujtesë për tatimpaguesit e regjistruar në 2021.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kërkon të sjellë në vëmendjen e tatimpaguesve, detyrimet ligjore që ju lindin nga ligji Nr. 87/2019, datë 18.12.2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, i ndryshuar, i njohur si Fiskalizimi. Për t’u Fiskalizuar çdo subjekt duhet të ketë 5 element të domosdoshëm: Certifikata Elektronike, e cila merret tek...
Read More
1 2 3 4 9

MERR PREZANTIMINShkarko materialin më të fundit në format pdf.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto