TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Category

Të tjera

Njoftim për tatimpaguesit që operojnë në fushën e tregtimit të produkteve farmaceutike.

Me hyrjen në fuqi të, Ligjit nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” i ndryshuar, efektet e tij fillojnë të zbatohen, bazuar në transaksione si vijon:   për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve publike, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021. për transaksionet pa para në dorë...
Read More

Njoftim mbi proceduren e fiskalizimit të deklaratave të importit.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve sjell në vëmendje të tatimpaguesve, detyrimin për të fiskalizuar faturën e importit të mallrave, e përcaktuar në nenin 20, pika 7 dhe 10, të Ligjit nr.87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”. Kjo procedurë duhet të kryhet jo më vonë se 3 ditë nga momenti që mallrat vendosen...
Read More

[Fiskalizimi] Njoftim për institucionet financiare jobankare.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kërkon të sjellë në vëmendjen e të gjithë institucioneve financiare jobankare dhe subjekte të tjera, në lidhje me zbatimin e udhëzimit Nr. 24, datë 16.6.2020 “Për regjistrimin e pagesave të faturave elektronike”. Sipas nenit 37, të ligjit, bankat, institucionet e tjera financiare jobankare dhe subjekte të tjera, të cilat ofrojnë...
Read More

[Fiskalizimi] Pyetje dhe Përgjigje nga shoqatat e Kontabilistëve.

Pyetje dhe përgjigje (Q/A) lidhur me zbatimin e procesit të fiskalizimit. Në rastin e faturave korrigjuese, është shitësi ai që bën korrigjimin e faturës për mallrat e kryera. Cili do të jetë dokumenti që do të vërtetojë lëvizjen e mallrave të kthyera që sjell klienti? Përgjigje: Siç parashikohet në Udhëzimin e TVSH, (neni 32) në...
Read More

[Video] Udhëzim për mënyrën e plotësimit të “Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave” DIVA

Tatimi mbi të ardhurat personale, llogaritet mbi të ardhurat e individëve, të cilët janë të detyruar me ligj t’i deklarojnë ato. Deklarimi i detyruar Individët rezidentë, që realizojnë të ardhura të tatueshme në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj, dorëzojnë deklaratën vjetore të të ardhurave pranë administratës tatimore qendrore. Individët rezidentë, detyrohen të...
Read More

Individët, subjekt i DIVA-s, duhet të deklarojnë edhe të ardhurat e krijuara jashtë Shqipërisë

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve sjell në vëmendje të individëve rezidentë shqiptarë, të cilët kanë realizuar të ardhura jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe janë subjekt i deklarimit të Deklaratës Individuale Vjetore të të ardhurave DIVA-2020, se këto të ardhura bruto dhe tatimin e paguar për to, duhet t’i raportojnë me saktësi në seksionin përkatës në...
Read More

Njoftim mbi afatet e përdorimit të Platformës Qëndrore të Faturave për transaksionet ndërmjet tatimpaguesve dhe Organeve Publike Shtetërore (B2G)

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve vijon informimin lidhur me procesin e Fiskalizimit sipas ligjit Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit”. Nëpërmjet këtij njoftimi DPT dëshiron t’i risjellë në vëmendje të gjithë tatimpaguesve të cilët lëshojnë fatura për Organet Publike Shtetërore nëpërmjet Platformës Qendrore të Faturave, që përdorimi i kësaj platforme nga...
Read More

Njoftim për tatimpaguesit të cilët kanë krijuar deklaratën DIVA për periudhat e shkuara tatimore.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kërkon të sqarojë të gjithë individët deklarues të DIVA se deri më 30 Qershor 2021, duhet të plotësojnë vetëm periudhën tatimore 20-A,  për vitin 2020. Individët të cilët për arsye të ndryshme kanë krijuar deklaratën DIVA të periudhave të mëparshme tatimore, në të cilat nuk duhet të ishin deklarues dhe janë penalizuar me...
Read More

Njoftim lidhur me shtyrjen e afatit të deklarimit dhe pagesës së Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA) 2020.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë individët rezidentë dhe jorezidentë në Republikën e Shqipërisë, të cilët janë deklarues të Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA) 2020, që afati i dorëzimit të deklaratës dhe pagesës së tatimit mbi të ardhurat personale është shtyrë deri në datën 30 qershor 2021. Akti Normativ Nr.20, datë 05.05.2021,...
Read More

Prej datës 10 maj, asistencë në çdo vendbiznesi për Fiskalizimin.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informon tatimpaguesit, se prej datës 10 maj, Shërbimi për tatimpaguesit në çdo Drejtori Rajonale Tatimore do të ofrojë asistencë dhe mbështetje në çdo vend ushtrimi aktiviteti, për çdo tatimpagues, për regjistrimin e të dhënave fillestare në portalin SelfCare, në funksion të procesit të Fiskalizimit. Vizitat e punonjësve të Shërbimit, do...
Read More
1 2 3 4 5 9

MERR PREZANTIMINShkarko materialin më të fundit në format pdf.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto