TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Njoftim për pagën minimale dhe maksimale nga periudha Prill 2023.

Të nderuar tatimpagues!

Ju bëjmë me dije se, duke filluar nga periudha Prill 2023, paga bazë minimale mujore, në shkallë vendi për punonjësit, e detyrueshme për t’u zbatuar nga çdo person juridik apo fizik, vendas apo i huaj, është 40,000 lekë. (VKM nr. 113, datë 01.03.2023)

Për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore, paga bruto mujore, do të jetë:

  1. Jo më pak se sa paga minimale mujore, e barabartë me 40,000 (dyzet mijë) lekë dhe deri në 176,416 (njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë, për personat e punësuar;
  2. Jo më pak se paga minimale, e barabartë me 40,000 (dyzet mijë) lekë dhe sipas përcaktimit të vetë personit, deri në 176,416 (njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë, për personat e vetëpunësuar;
  3. E barabartë me pagën minimale mujore prej 40,000 (dyzet mijë) lekë, për punonjësit e papaguar të familjes me të cilët i vetëpunësuari punon e bashkëjeton ligjërisht.

Gjithashtu, për efekt të llogaritjes së kontributeve të detyrueshme të sigurimit shëndetësor , paga mujore do të jetë:

  1. Jo më pak se sa paga minimale mujore në shkallë vendi, prej 40,000 (dyzet mijë) lekë dhe deri në shumën e pagës bruto, sipas deklaratës së listëpagesës, për personat e punësuar;
  2. Sa dyfishi i pagës minimale në shkallë vendi, prej 80,000 (tetëdhjetë mijë) lekë, për personat e vetëpunësuar dhe punonjësit e papaguar të familjes me të cilët i vetëpunësuari punon e bashkëjeton.

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto

GDPR