TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tag

Sigurime shoqërore
09
Aug

Kontributet për Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore për nxënësit, studentët, si dhe të punësuarit me kontratë punë më pak se 87 orë/muaj

Lidhur me zbatimin e dispozitave të Ligjit nr. 920,datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”,“Për procedurat tatimore tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i...
Read More
17
Jul

Mbi raste të tjera për llogaritjen e kontributeve të sigurimeve dhe shoqërore dhe shëndetësore

Për punëmarrësit, që gjatë periudhës tatimore, për një pjesë, apo për gjithë periudhën, nuk kanë punuar për arsye se u ka lindur e drejta për...
Read More
04
Apr

Njoftim për pagën minimale dhe maksimale nga periudha Prill 2023.

Të nderuar tatimpagues! Ju bëjmë me dije se, duke filluar nga periudha Prill 2023, paga bazë minimale mujore, në shkallë vendi për punonjësit, e detyrueshme për...
Read More
04
Mar

Vendim 113 datë 01.03.2023 Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi

VENDIM Nr. 113, datë 1.3.2023 PËR PËRCAKTIMIN E PAGËS MINIMALE NË SHKALLË VENDI Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 111, të ligjit...
Read More
02
Oct

Njoftim për pagën minimale dhe maksimale nga periudha Shtator 2022

Duke filluar nga periudha Shtator 2022, paga bazë minimale mujore, nëshkallë vendi për punonjësit, e detyrueshme për t’u zbatuar nga çdo person juridik apo fizik,...
Read More
16
Sep

Vendim për përcaktimin e pagës minimale: Shtator 2022.

VENDIMNr. 604, datë 14.9.2022PËR PËRCAKTIMIN E PAGËS MINIMALE NË SHKALLË VENDI Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës; të nenit 111, të ligjit nr. 7961,...
Read More
10
Sep

Marrëdhëniet e punësimit, pagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore në sektorin privat.

Të gjithë tatimpaguesit, të cilët do të punësojnë punonjës të rinj duhet t’i deklarojnë ata të paktën një ditë kalendarike përpara fillimit të punës në...
Read More
10
Sep

Marrëdhëniet e punësimit, pagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore në sektorin privat.

Të gjithë tatimpaguesit, të cilët do të punësojnë punonjës të rinj duhet t’i deklarojnë ata të paktën një ditë kalendarike përpara fillimit të punës në...
Read More
23
Mar

Njoftim për pagën minimale nga periudha Prill 2022.

Duke filluar nga periudha Prill 2022, paga bazë minimale mujore, në shkallë vendi për punonjësit, e detyrueshme për t’u zbatuar nga çdo person juridik apo fizik,...
Read More
14
Mar

Ndryshimi i pagës minimale në shkallë vendi (VKM Nr. 158, datë 12.3.2022)

VENDIM Nr. 158, datë 12.3.2022 PËR PËRCAKTIMIN E PAGËS MINIMALE NË SHKALLË VENDI Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 111, të ligjit...
Read More

GDPR