TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 Mon - Fri 08:00-18:00 +34-354-5468-8

Fiskalizimi – në dritaren informative të Administratës Tatimore

Administrata Tatimore sjell në vëmendje të të gjithë të interesuarve, se në faqen zyrtare mund të gjeni përgjigjet për pyetjet më të shpeshta mbi projektin e Fiskalizimit, krahas informacioneve të tjera orientuese.

Më një nën menu të veçantë janë të organizuara rubrika të ndyshme informative – https://www.tatime.gov.al/c/424/fiskalizimi – mbi pse na shërben fiskalzimi, pse po e ndryshojmë sistemin aktual, cilat janë rezultatet e pritshme si edhe projektligji dhe relacioni shpjegues mbi të.

Po këtu gjeni edhe Specifikime Përdorimi dhe Teknike si edhe linkun për të aplikuar për certifikatën teknike test në portalin e-albania, e cila është e vlefshme deri më datë 31 Dhjetor 2019.

Në rubrikën Pyetje-Përgjigje mbi Fiskalizimin do të gjeni të ndara, pyetje- përgjigjet më të shpeshta dhe sipas specifikave të natyrës teknike, ligjore, e të grupeve të interesit, të cilat do të përditësohen, në faza të ndryshme të zbatimit të projektit të Fiskalizimit.

Administrata Tatimore fton që për çdo pyetje e paqartësi apo vlerësim nga ana juaj mbi këtë projekt, të kontaktoni në adresën e e-mail [email protected], ndërsa falenderojmë për kontributin e tyre të çmuar grupet e ndryshme të interesit, të cilët janë angazhuar me shumë përgjegjësi gjatë fazës së konsultim publik të projektligjit, që prej datës 31 korrrik e deri më tani.

Vërejtjet dhe sugjerimet e tyre orientuan një proces intensiv punë për ndryshimet në projektligjin mbi “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit”.

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Leave a Reply