TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 Mon - Fri 08:00-18:00 +34-354-5468-8

Njoftim mbi shtyrjen e afatit për dorëzimin e inventarit analitik

AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti

Për shkak të situatës së krijuar pas tërmetit të datës 26 nëntor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bën me dije shtyrjen e afatit për dorëzimin e inventarit analitik për në datën 10.01.2020. Njoftimi i mëparshëm kishte përcaktuar afatin e dorëzimit të inventarit datën 05.01.2019.

Bazuar në Ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 60 “Detyrimi i tatimpaguesve për të dhënë informacion administratës tatimore”; tatimpaguesit duhet të depozitojnë inventarin analitik të datës 31.12.2019.

Inventari duhet të përmbajë informacione në lidhje me lëndën e parë, produktet e gatshme, mallrat për rishitje, të detajuara në njësi, sasi çmim dhe vlerë. Ky informacion duhet të ngarkohet elektronikisht në sistemin e tatimeve e-Filing, në rubrikën “Çështjet e mia”, brenda datës 10.1.2020. Tatimpaguesi mund të bëhet objekt i kontrollit në vend, për saktësinë e këtij inventari.

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Leave a Reply