TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tag

Sherbime Kontabel
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni M – Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike

SEKSIONI M – AKTIVITETE PROFESIONALE, SHKENCORE DHE TEKNIKE Ky seksion përfshin aktivitete të specializuara profesionale, shkencore dhe teknike. Këto aktivitete kërkojnë shkallë të lartë trajnimi,...
Read More
04
Jul

Udhëzuesi për hartimin e Raportit Jofinanciar nga KKK

UDHËZUES PËR PËRGATITJEN E RAPORTIT JOFINANCIAR (metodologjia për raportimin e informacionit jofinanciar) (Në zbatim të nenit 18 të Ligjit 25, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe...
Read More
18
Apr

Paketa e ndihmës financiare nr.2 – Njihuni me mënyrën e aplikimit për të përfituar ndihmën financiare sipas VKM nr. 305, datë 16.04.2020.

Në bazë të VKM nr.305 datë 16.04.2020 “ Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit  dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit...
Read More
01
Mar

Për deklarimin e te ardhurave nga shitja në furnizimin e ndërtesave

Administrata tatimore, më herët, ka bërë me dije zbatimin e disa planeve sektoriale gjatë vitit 2020, ndër të cilat është edhe ai i sektorit të...
Read More
02
Feb

Njihuni me Ligjin “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të Qarkullimit” (fiskalizimi).

Në këtë faqe do të gjeni Ligjin Nr. 87/2019, datë 18.12.2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 3, datë...
Read More
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti
02
Feb

Takim i zgjeruar mbi Ligjin “Për Shkëmbimin Automatik të Informacionit të Llogarive Financiare”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve organizoi një takim të zgjeruar njohës dhe orientues me përfaqësues nga Shoqata e Bankave, banka të nivelit të dytë, si...
Read More
10
Jan

Ndryshimet e fundit ligjore Janar 2020

Së fundmi janë miratuar disa ndryshime ligjore, dhe botuar në Fletore Zyrtare (FZ-2019-182 dhe FZ-2019-184 ). Këto ndryshime lidhen me: rivlerësimin e pasurive të paluajtshme,...
Read More
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti
03
Jan

Ndryshimet e fundit ligjore Dhjetor 2019

Së fundmi janë miratuar disa ndryshime ligjore, dhe botuar në Fletore Zyrtare ( FZ-2019-169, FZ-2019-171, FZ-2019-162). Ndryshimet sjellin disa masa lehtësuese për mbështetjen e dëmeve...
Read More
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti
27
Dec

Njoftim mbi lehtësirat tatimore për rastet e “Gjendjes së fatkeqësisë natyrore”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit për ndryshimet e bëra me anë të Akteve Normative, në Ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për...
Read More
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti
13
Dec

Njoftim për tatimpaguesit – Afatet e pagesës për tatimin mbi fitimin

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ju sjell në vëmendje se afati i pagimit të kësteve të tatimit mbi fitimin për periudhën tatimore Dhjetor 2019 është...
Read More
1 2 3

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online