TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Day

December 26, 2023
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni I – Akomodimi dhe shërbimi ushqimor

SEKSIONI I – AKOMODIMI DHE SHËRBIMI USHQIMOR Ky seksion përfshin kushte akomodimi për qëndrime te shkurtra për vizitore dhe udhetare të tjerë, dhe ush- qim...
Read More
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni H – Transporti dhe Magazinimi

SEKSIONI H – TRANSPORTI DHE MAGAZINIMI Ky seksion përfshin kryerjen e transportit të rregullt ose jo, të pasagjerëve apo të mallrave me hekurudhë, me tubacion,...
Read More
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni J – Informacioni dhe komunikacioni

Ky seksion përfshin prodhimin dhe shpërndarjen e informacionit dhe produkteve kulturore, vënien në dispo- zicion të mjeteve që lejojnë transmetimin ose shpërndarjen e këtyre produkteve,...
Read More
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni C – Industria përpunuese.

SEKSIONI C – PËRPUNIMI Përpunimi përfshin transformimet fizike dhe kimike të materialeve, substancave apo komponentëve në një produkt të ri, megjithatë kjo nuk mund të...
Read More
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni K – Aktivitete të shërbimeve financiare dhe të sigurimit

SEKSIONI K – AKTIVITETE TË SHËRBIMEVE FINANCIARE DHE TË SIGURIMIT Ky seksion përfshin aktivitetet e shërbimeve financiare, përfshirë sigurimet, risigurimin dhe aktivitetet e fondeve të...
Read More
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni L – Aktivitete të pasurive të paluajtëshme (Real Estate)

SEKSIONI L – AKTIVITETE TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME (REAL ESTATE) Ky seksion përfshin ushtrimin e aktivitetit si qiradhënës, agjentë dhe /ose komisionerë në një ose...
Read More
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni M – Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike

SEKSIONI M – AKTIVITETE PROFESIONALE, SHKENCORE DHE TEKNIKE Ky seksion përfshin aktivitete të specializuara profesionale, shkencore dhe teknike. Këto aktivitete kërkojnë shkallë të lartë trajnimi,...
Read More
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni G – Tregtia me shumicë dhe me pakicë; Riparimi i automjeteve dhe motoçikletave

SEKSIONI G – TREGTIA ME SHUMICË DHE ME PAKICË; RIPARIMI I AUTOMJETEVE DHE MOTORÇIKLETAVE Ky seksion përfshin shitjen me shumicë dhe pakicë (shitje pa transformim)...
Read More

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online