TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Njoftim për tatimpaguesit – Afatet e pagesës për tatimin mbi fitimin

AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ju sjell në vëmendje se afati i pagimit të kësteve të tatimit mbi fitimin për periudhën tatimore Dhjetor 2019 është data 16 Dhjetor, pasi data 15 është ditë pushimi.

Ndërsa afati i fundit i parapagimit të këstit tremujor të tatimit mbi fitimin për muajt Tetor, Nëntor dhe Dhjetor është data 30 Dhjetor 2019.  

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online