TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Së fundmi janë miratuar disa ndryshime ligjore, dhe botuar në Fletore Zyrtare (FZ-2019-182 dhe FZ-2019-184 ). Këto ndryshime lidhen me: rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, ndryshime në taksën e kalimit të pronësisë brenda dhe faturën e sistemin e monitorimit të qarkullimit.

Ligji  90/2019 datë 18.12.2019, Për rivlerësimeve të paluajtshme.

Ndryshime në ligjin Nr. 975, datë 28.7.2008, Për taksat kombëtare.

Ndryshime në Ligjin, 92/2014, Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë.

Ndryshime në Ligjin Nr. 8438, datë 28.12.1998, Për tatimin mbi të ardhurat

Ndryshime në Ligjin 920, datë 19.5.2008, Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë.

Burimi: Qendra e Botimeve Zyrtare dhe Gosnishti Auditors & Partners.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online