TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Day

June 13, 2023
13
Jun

Trajtimi i furnizimit të shërbimit të mallrave nën regjimin e përpunimit aktiv (punët fason).

Bazuar në nenin 57 të ligjit 92/2014 Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në RSH trajtohen si furnizime me shkallë zero të TVSH-së furnizimi i...
Read More
13
Jun

Tarifat, taksat dhe tatimet e kalimit te së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme.

Kontrata Me kalim të së drejtës së pronësisë, kuptohet akti i shitjes, dhurimit apo heqjes dorë nga pasuria e paluajtshme. Veprimi juridik për kalimin e...
Read More

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online