TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Day

November 18, 2023
18
Nov

Tatimi mbi të ardhurat e korporatës: Dispozitat e llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat e korporatës (ndryshimet ligjore pas Janar 2024)

Të ardhurat dhe llogaritja e tatimit të pagueshëm mbi të ardhurat e korporatave Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe me këtë ligj, të gjitha veprimtaritë e...
Read More
18
Nov

Vendim Nr. 119/2023 Për mosmiratimin e projektligjit “Për një shtesë në ligjin Nr. 9975, datë 28.7.2008, ‘Për taksat kombëtare’, të ndryshuar”

VENDIM Nr. 119/2023 PËR MOSMIRATIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 9975, DATË 28.7.2008, ‘PËR TAKSAT KOMBËTARE’, TË NDRYSHUAR” Në mbështetje të neneve...
Read More

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online