TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Vendim Nr. 119/2023 Për mosmiratimin e projektligjit “Për një shtesë në ligjin Nr. 9975, datë 28.7.2008, ‘Për taksat kombëtare’, të ndryshuar”

VENDIM

Nr. 119/2023

PËR MOSMIRATIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN

NR. 9975, DATË 28.7.2008, ‘PËR TAKSAT KOMBËTARE’, TË NDRYSHUAR”

Në mbështetje të neneve 81, pika 1, e 83, pika 1, të Kushtetutës dhe neneve 38, pika 6, e 55, pika 3, të Rregullores së Kuvendit,

KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

I. Mosmiratimin e projektligjit “Për një shtesë në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, ‘Për taksat kombëtare’, të ndryshuar”, nismë deputeti.

II. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KRYETARE

Lindita Nikolla

Shkarko

Burimi: Qendra e Botimeve Zyrtare

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online