TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tag

Taksat Kombëtare
18
Nov

Vendim Nr. 119/2023 Për mosmiratimin e projektligjit “Për një shtesë në ligjin Nr. 9975, datë 28.7.2008, ‘Për taksat kombëtare’, të ndryshuar”

VENDIM Nr. 119/2023 PËR MOSMIRATIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 9975, DATË 28.7.2008, ‘PËR TAKSAT KOMBËTARE’, TË NDRYSHUAR” Në mbështetje të neneve...
Read More
08
Jun

Taksa kombëtare

Përcaktimi i llojeve të taksave dhe tarifave kombëtare që zbatohen në Republikën e Shqipërisë, niveli i taksave kombëtare, procedurat e llogaritjes, të arkëtimit dhe transferimit...
Read More
27
Feb

Shtesa dhe ndryshime në udhëzimin “Për Taksat Kombëtare”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpaguesit se është publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 22, datë 25 Shkurt 2019, udhëzimi Nr. 9, datë...
Read More

GDPR