TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Ju mund të pyesni veten se çfarë këshilltari financiar bën me paratë tuaja dhe se si ky profesionist vendos për investimet më të mira dhe kursin e veprimit për ju. Ky artikull përshkruan saktësisht se çfarë bën një këshilltar financiar. Ju do të kuptoni procesin e këshillimit dhe si një këshilltar përzgjedh investime të përshtatshme për ju.

Një Konsulent Financiar me shumë Detyra

Një këshilltar financiar është partneri juaj i planifikimit. Le të themi që dëshironi të dilni në pension në 20 vjet ose ta dërgoni fëmijën tuaj në një universitet privat për 10 vjet. Për të përmbushur qëllimet tuaja, mund të keni nevojë për një profesionist të kualifikuar për të ndihmuar në krijimin e këtyre planeve, dhe këtu vjen në ndihmë një këshilltar financiar.

Së bashku, ju dhe këshilltari juaj do të mbulojnë shumë tema, duke përfshirë shumën e parave që duhet të kurseni, llojet e llogarive që ju nevojiten, llojet e sigurimeve që ju duhet të keni (duke përfshirë kujdesin afatgjatë, jetëgjatësinë dhe aftësinë e kufizuar) planifikimi i taksave, etj.

Këshilltari financiar është gjithashtu një edukator. Një pjesë e detyrës së këshilltarit është t’ju ndihmojë të kuptoni se çfarë është përfshirë në përmbushjen e qëllimeve tuaja të ardhshme. Procesi i arsimit mund të përfshijë ndihmë të detajuar me tema financiare. Në fillim të marrëdhënies tuaj, këto tema mund të jenë buxhetimi dhe ruajtja. Ndërsa përparoni në njohuritë tuaja, këshilltari do t’ju ndihmojë në kuptimin e investimeve komplekse, sigurimeve dhe çështjeve tatimore.

Hapi i parë në procesin e këshillimit financiar është kuptimi i shëndetit tuaj financiar . Ju nuk mund të planifikoni siç duhet për të ardhmen pa e ditur se ku po qëndroni sot. Në mënyrë tipike, do t’ju kërkohet të plotësoni një pyetësor të hollësishëm me shkrim. Përgjigjet e tua ndihmojnë këshilltarin të kuptojë situatën tuaj dhe sigurohuni që ju të mos harxhoni ndonjë informacion të rëndësishëm.

Pyetësori Financiar

Këshilltari punon me ju për të marrë një pasqyrë të plotë të pasurive, detyrimeve, të ardhurave dhe shpenzimeve tuaja. Në pyetësor ju do të tregoni gjithashtu pensionet e ardhshme dhe burimet e të ardhurave, nevojat e daljes në pension të projektit dhe të përshkruani çdo detyrim afatgjatë financiar. Me pak fjalë, ju do të listoni të gjitha investimet aktuale dhe të pritshme, pensionet, dhuratat dhe burimet e të ardhurave.

Komponenti investues i pyetësorit prek mbi tema më subjektive, siç janë toleranca juaj e rrezikut dhe kapaciteti i riskut . Një kuptim i rrezikut ndihmon këshilltarin kur është koha për të përcaktuar alokimin e aseteve tuaja të investimit. Ju do të lejoni këshilltarin të dinë edhe preferencat tuaja të investimit.

Vlerësimi fillestar përfshin gjithashtu një shqyrtim të temave të tjera të menaxhimit financiar siç janë çështjet e sigurimit dhe gjendja juaj tatimore. Këshilltari duhet të jetë i vetëdijshëm për planin tuaj aktual të pasurive (ose mungesën e tij), si dhe profesionistëve të tjerë në ekipin tuaj të planifikimit, siç janë kontabilistët dhe avokatët. Sapo ju dhe këshilltari ta kuptoni pozicionin tuaj të tanishëm financiar dhe parashikimet e ardhshme, jeni gati të punoni së bashku për një plan për të përmbushur jetën tuaj dhe qëllimet financiare.

Krijimi i Planit Financiar

Këshilltari financiar sintetizon gjithë këtë informacion fillestar në një plan financiar gjithëpërfshirës që do të shërbejë si një udhërrëfyes për të ardhmen tuaj financiare. Ai fillon me një përmbledhje të gjetjeve kryesore nga pyetësori juaj fillestar dhe përmbledh gjendjen tuaj të tanishme financiare, duke përfshirë vlerën neto, asetet, detyrimet dhe kapitalin qarkullues. Plani financiar gjithashtu përmbledh synimet që ju dhe këshilltari diskutuat.

Seksioni i analizës së këtij dokumenti të gjatë praktikohet në disa tema, duke përfshirë tolerancën e rrezikut, detajet e planifikimit të pasurisë, gjendjen familjare, rrezikun afatgjatë të kujdesit dhe çështje të tjera të rëndësishme aktuale dhe të ardhshme financiare.

Bazuar në vlerën neto të pritshme dhe të ardhurat e ardhshme në pension, plani do të krijojë simulime të skenarëve të mundshëm të pensionit më të mirë dhe më të keq, duke përfshirë mundësinë e frikshme të mbijetesës së parave tuaja, kështu që mund të ndërmerren hapa për të parandaluar këtë rezultat. Ajo do të shikojë normat e arsyeshme të tërheqjes në pension nga aktivet e portofolit tuaj. Përveç kësaj, nëse jeni i martuar ose në një partneritet afatgjatë, plani do të marrë parasysh çështjet e mbijetesës dhe skenarët financiarë për partnerin e mbijetuar.

Pasi ta shqyrtoni planin me këshilltarin dhe përshtatni atë sipas nevojës, jeni gati për veprim.

Këshilltarët Plani Hapat e Veprimit

Një këshilltar financiar nuk është vetëm dikush që ndihmon me investime. Puna e tyre është t’ju ndihmojë me çdo aspekt të jetës suaj financiare. Në fakt, ju mund të punoni me një këshilltar financiar pa pasur nevojë të menaxhoni portofolin tuaj ose të rekomandoni investime në të gjitha.

Për shumë njerëz, megjithatë, këshilla e investimeve është një arsye kryesore për të punuar me një këshilltar financiar. Nëse zgjidhni këtë rrugë, këtu është ajo që duhet të presësh.

Këshilltari do të krijojë një alokim të aseteve që i përshtatet si tolerancës së riskut dhe kapacitetit të riskut. Alokimi i aseteve është thjesht një rubrikë për të përcaktuar se cila përqindje e portofolit tuaj të përgjithshëm financiar do të shpërndahet nëpër klasa të ndryshme të aseteve. Një individ më i rrezikshëm do të ketë një përqendrim më të madh të obligacioneve të qeverisë, certifikatave të depozitave dhe zotërimeve të tregut të parasë, ndërkohë që një individ që është më i kënaqur me rrezikun do të marrë më shumë aksione dhe obligacione të korporatave dhe ndoshta investime të patundshme. Alokimi i aseteve do të përshtatet për moshën tuaj dhe për sa kohë keni para daljes në pension. Çdo firmë këshillëdhënëse financiare do të veprojë në përputhje me ligjin dhe me politikën e saj të investimeve të kompanisë gjatë blerjes dhe shitjes së aseteve financiare.

Këshilltarët Financiar dhe Investimet

Është e rëndësishme për ju, si konsumator, të kuptoni se çfarë rekomandon dhe pse. Nuk duhet të ndjekësh verbërisht rekomandimet e një këshilltari; është paratë tuaja, dhe ju duhet të kuptoni se si po vendoset. Mbani një sy të ngushtë në tarifat që paguani, si për këshilltarin tuaj dhe për çdo fond të blerë për ju.

Pyesni këshilltarin tuaj se pse ata rekomandojnë investime specifike dhe nëse ata marrin një komision për shitjen e këtyre investimeve. Jini vigjilentë për konflikte të mundshme të interesit .

Një ndërthurje midis firmave është që produktet financiare të përzgjidhen për të përshtatur profilin e riskut të klientit. Merrni, për shembull, një burrë 50 vjeçar i cili tashmë ka grumbulluar mjaftueshëm vlerë neto për të dalë në pension dhe kryesisht është i interesuar në ruajtjen e kapitalit. Ai mund të ketë një alokim shumë të kujdesshëm të aseteve prej 45% në asetet e stoqeve (të cilat mund të përfshijnë aksione individuale, fonde të përbashkëta dhe / ose ETF) dhe 55% në asetet me të ardhura fikse si obligacione. Nga ana tjetër, një grua 40-vjeçare me një vlerë më të vogël neto dhe një gatishmëri për të marrë më shumë rrezik për të ndërtuar portofolin e saj financiar, mund të zgjedhë një alokim të aseteve prej 70% të aseteve të aksioneve, 25% të mjeteve me të ardhura fikse dhe 5% investime .

Ndërsa duke marrë parasysh filozofinë e investimeve të firmës, portofoli juaj personal do t’i përshtatet nevojave tuaja në bazë të asaj se sa shpejt keni nevojë për paratë, horizontin tuaj të investimeve dhe qëllimet tuaja të tanishme dhe të ardhshme.

Monitorimi i rregullt financiar

Pasi plani juaj i investimeve të jetë vendosur, do të merrni deklarata të rregullta nga këshilltari juaj duke ju përditësuar në portofolin tuaj. Këshilltari gjithashtu do të krijojë takime të rregullta për të shqyrtuar qëllimet dhe progresin tuaj dhe për t’iu përgjigjur çdo pyetjeje që keni. Takimi në distancë nëpërmjet telefonit ose videokartës mund të ndihmojë që këto kontakte të ndodhin më shpesh.

Përveç takimeve të rregullta dhe të vazhdueshme, është e rëndësishme që të konsultoheni me këshilltarin tuaj financiar kur të parashikoni një ndryshim domethënës në jetën tuaj që mund të ndikojë në pamjen tuaj financiare , siç është martesa ose divorcimi, shtimi i një fëmije në familjen tuaj, blerja ose shitja e një shtëpi, duke ndryshuar vendet e punës ose duke u promovuar.

Shenjat mund t’ju duhet një këshilltar

Çdokush mund të punojë me një këshilltar financiar në çdo moshë dhe në çdo fazë të jetës. Ju nuk duhet të keni një vlerë të lartë neto; ju vetëm duhet të gjeni një këshilltar të përshtatshëm për situatën tuaj .

Vendimi për të marrë ndihmë profesionale me paratë tuaja është shumë personale, por çdo herë që ndjehesh i tronditur, i hutuar, i theksuar ose i frikësuar nga situata juaj financiare mund të jetë një kohë e mirë për të kërkuar një këshilltar financiar.

Është gjithashtu mirë të afroheni kur jeni duke ardhur nga pozita e forcës, por doni që dikush të sigurojë që jeni në rrugën e duhur dhe të sugjeroni përmirësime të mundshme në planin tuaj që mund t’ju ndihmojnë të arrini qëllimet tuaja në mënyrë më efikase.

Së fundi, nëse nuk keni kohë ose interes për të menaxhuar financat tuaja, kjo është një arsye tjetër e mirë për të marrë një këshilltar financiar.

Këto janë disa arsye të përgjithshme që ju nevojitet ndihma profesionale e një këshilltari. Këtu janë disa nga ato më specifike.

Asnjë nga kursimet tuaja nuk është investuar ose nuk dini si të investoni

Për shkak se jetojmë në një botë inflacioni, çdo para që mbani në para të gatshme ose në një llogari me kamatë të ulët ulet në vlerë çdo vit. Investimi është e vetmja mënyrë për të rritur paratë tuaja dhe nëse nuk keni të ardhura jashtëzakonisht të larta, investimi është mënyra e vetme që shumica e njerëzve do të kenë mjaft para për të dalë në pension.

Ju keni investime, por jeni vazhdimisht duke humbur para

Edhe investitorët më të mirë humbasin paratë kur tregu është në rënie ose kur ata marrin një vendim që nuk del si shpresojnë, por në përgjithësi, investimi duhet të rrisë ndjeshëm vlerën tuaj neto. Nëse nuk po e bën këtë, punësimi i një këshilltari financiar mund t’ju ndihmojë të zbuloni se çfarë jeni duke bërë gabim dhe korrigjoni kursin tuaj para se të jetë tepër vonë.

Ju nuk keni një plan të pasurisë së tanishme

Një këshilltar financiar gjithashtu mund t’ju ndihmojë të bashkoni një plan të pasurive për të siguruar që pasuritë tuaja të trajtohen sipas dëshirave tuaja pasi të keni vdekur. Dhe nëse nuk jeni të siguruar siç duhet (ose nuk jeni të sigurt se çfarë sigurimi ju nevojitet), një këshilltar financiar mund të ndihmojë edhe me këtë. Në të vërtetë, një këshilltar financiar i vetëm për tarifë mund të jetë në gjendje të ofrojë një opinion më pak të njëanshëm sesa një agjent sigurimi.

Ndihma për të arritur qëllimet e tua

Këshilltarët financiarë mund t’ju ndihmojnë të investoni dhe të arrini qëllimet tuaja afatgjata në shumë mënyra. Këtu janë pesë:

  1. Ekspertizë. Këshilltarët financiarë njohin më shumë investimin dhe menaxhimin e parave sesa shumica e njerëzve. Ata mund t’ju udhëheqin në zgjedhje më të mira se sa mund të bëni vetë.
  2. Llogaridhënia. Këshilltarët financiarë ndihmojnë t’ju mbajnë në rrugën e duhur duke ju folur jashtë marrjes së vendimeve emocionale në lidhje me paratë tuaja, si blerja e një stoku që ka qenë në skenë ose duke shitur të gjitha fondet tuaja të stokut kur plummet tregu.
  3. Këshilla. Është në emër: Këshilltarët financiarë mund të bëjnë sugjerime në lidhje me strategjitë më të mira për të zbatuar për të përmirësuar financat tuaja, nga çfarë të investimeve për të bërë në atë që sigurimi për të blerë.
  4. Evolution. Ndërsa rrethanat tuaja të jetës ndryshojnë, një këshilltar financiar mund t’ju ndihmojë të përshtatni planin tuaj financiar në mënyrë që ajo të përshtatet gjithmonë me situatën tuaj aktuale.
  5. Veprimi. Shumë njerëz nuk ndërmarrin hapat që duhet të menaxhojnë financat e tyre, sepse ata janë shumë të zënë ose shumë të pasigurt për atë se çfarë duhet të bëjnë. Duke punuar me një këshilltar financiar do të thotë që dikush tjetër mund të merret me atë që nuk keni kohë dhe sigurohuni që paratë tuaja të vendosen në mënyrën më të mirë.

Kostot e një këshilltari financiar

Një rregull i propozuar do të kishte kërkuar të gjithë profesionistët financiarë që punonin me planet e daljes në pension ose japin këshilla për planin e daljes në pension për të ofruar këshilla që janë në interesin më të mirë të klientit ( standardi fiduciar ), në krahasim me thjesht të përshtatshme për klienti ( standardi i përshtatshmërisë ). Rregulli u miratua, zbatimi i tij u vonua dhe pastaj një gjykatë e vrau atë.

Por, në intervalin rreth trevjeçar ndërmjet propozimit të presidentit Obama për sundimin dhe vdekjen e tij eventuale, mediat hedhin dritë më shumë sesa ka pasur më parë në mënyra të ndryshme të punës së këshilltarëve financiarë, se si ata ngarkohen për shërbimet e tyre dhe si mund të jetë standardi i përshtatshmërisë më pak të dobishme për konsumatorët sesa standardi i besueshmërisë. Disa këshilltarë financiarë vendosën të lëvizin vullnetarisht në një standard fiduciar ose më shumë të nxisin që ata tashmë vepronin sipas atij standardi. Të tjerë, siç janë planifikuesit financiarë të certifikuar ™, tashmë i janë përmbajtur këtij standardi. Por edhe nën sundimin e DOL-it, standardi i besimit nuk do të zbatohej për këshilla jo pensionale – një standard i detyruar të shkaktojë konfuzion.

Nën standardin e përshtatshmërisë, këshilltarët financiarë punojnë në komision për produktet që u shesin klientëve. Kjo do të thotë që klienti kurrë nuk mund të marrë një faturë nga këshilltari financiar. Nga ana tjetër, ata mund të përfundojnë me produkte financiare që ngarkojnë tarifa më të larta se të tjerët në treg – por paguajnë këshilltarin një komision të lartë për vendosjen e klientëve në to.

Sipas standardeve fiduciare, këshilltarët ngarkojnë klientët për orën ose si përqindje të aseteve nën menaxhim. Një tarifë përqindjeje tipike është 1%, ndërsa një tarifë tipike orë për këshilla financiare varion nga $ 120 në $ 300. Tarifat ndryshojnë sipas vendndodhjes dhe përvojën e këshilltarit. Disa këshilltarë mund të ofrojnë norma më të ulëta për të ndihmuar klientët që sapo kanë filluar me planifikimin financiar dhe nuk mund të përballojnë shumë. Një konsultim fillestar shpesh është i lirë dhe siguron një shans për klientin dhe këshilltarin për të parë nëse ato janë një përshtatje e mirë për njëri-tjetrin.

Këshilltarët financiarë gjithashtu mund të fitojnë një kombinim të tarifave dhe komisioneve. Një këshilltar financiar i bazuar në tarifë nuk është i njëjtë si një këshilltar financiar i vetëm . Një këshilltar me pagesë mund të fitojë një tarifë për zhvillimin e një plani financiar për ju, por ende fitoni një komision për shitjen e një produkti sigurimi ose investimi të caktuar. Një këshilltar financiar i vetëm nuk fiton komisione.

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Exchange ka propozuar rregullën e vet fiduciare të quajtur Rregullorja Interesi më i Mirë në Prill 2018. Në disa mënyra, do të ishte më pak e rreptë se sundimi fiduciar i DOL do të ishte, potencialisht duke adresuar shqetësimet e disa prej kritikëve të rregullit të DOL. Në një mënyrë tjetër, do të ishte më e gjerë: nuk do të kufizohej në investimet e daljes në pension.

Sa lloje të ndryshme të këshilltarëve financiarë paguhen
Fee-Only Tarifa-Bazuar Komisioni-Bazuar
Fiton para kur bleni investime specifike jo po po
Fiton para kur bleni një produkt të veçantë sigurimi jo po po
Fiton para bazuar në atë se sa mirë kryen portofolin tuaj të investimeve po Ndonjehere jo
Ka një konflikt interesi jo po po

Duke marrë parasysh një Këshilltari “Robot”

Një këshilltar financiar dixhital, ose këshilltar robot, është një kompani që përdor algoritme kompjuterike për të menaxhuar paratë tuaja bazuar në përgjigjet tuaja në pyetjet rreth qëllimeve tuaja dhe tolerancës së rrezikut. Robo-këshilltarët nuk kërkojnë që të keni shumë para për të filluar dhe ata kushtojnë më pak se këshilltarët financiarë njerëzorë. Shembujt përfshijnë Betterment dhe Wealthfront . Këto shërbime mund t’ju kursejnë kohë dhe të merrni emocion nga investimi.

Por një robo-këshilltar nuk mund të flasë me ju për mënyrën më të mirë për të dalë nga borxhi ose për të financuar edukimin e fëmijës suaj. Gjithashtu nuk mund t’ju flasë për të shitur investimet tuaja nga frika kur duhet të mbani ato për një kohë të gjatë. As nuk mund t’ju ndihmojë të ndërtoni dhe të menaxhoni një portofol të stoqeve individuale. Robo-këshilltarët zakonisht investojnë paratë e klientëve në një portofol të ETF-ve dhe fondeve të përbashkëta që sigurojnë ekspozimin e aksioneve dhe të bonove dhe ndjekin një treg tregu. Dhe nëse keni një pasuri komplekse ose çështje tatimore, keni nevojë për këshilla shumë të personalizuara që vetëm një njeri mund të ofrojë (për tani, gjithsesi).

Disa firma, megjithatë, kombinojnë investimin e portofolit të menaxhuar në mënyrë digjitale me opsionin për ndërveprimin njerëzor – me kosto shtesë. Një shërbim i tillë është Kapitali Personal . Disa njerëz i quajnë këto shërbime këshilltarë dixhital, sepse ndërveprimet ndodhin me telefon ose video chat në vend të personit; të tjerë përdorin sinonime termin “robo-këshilltar” dhe “këshilltar dixhital”.

Cila lloj këshilltari financiar është më i miri për ju?
Këshilltar i Njeriut Robo-këshilltar Këshilltar Dixhital
Sherbime Këshilla financiare holistike, duke përfshirë buxhetimin, planifikimin e pasurive dhe investimin Vetëm këshilla për investime Nivelet e ndryshme të shërbimit të bazuara në asetet tuaja nën menaxhim
Tarifa tipike 1% 0.24% në 0.50% 0.89%
Për më të mirët Çdokush që dëshiron të takohet personalisht me këshilltarin e tij; klientët me rrethana komplekse; klientë me vlerë të lartë neto Çdokush që preferon një përvojë të automatizuar online pa konsultime; klientët me financa të thjeshta; klientë me vlerë të ulët neto Çdokush që dëshiron një përvojë dixhitale më të automatizuar, por mundësi për të folur me një këshilltar online ose me telefon

Në fund të fundit

Jo të gjithë këshilltarët financiarë kanë të njëjtin nivel të trajnimit ose do t’ju ofrojnë të njëjtin nivel shërbimesh. Pra, kur kontraktoni me një këshilltar, bëni kujdesin tuaj të parë paraprakisht dhe sigurohuni që këshilltari mund të plotësojë nevojat tuaja të planifikimit financiar.

Kontrolloni çertifikatat e tyre si dhe sigurohuni që të kuptoni, pajtoheni dhe mund të përballoni strukturën e tarifave. Gjithashtu, hetoni historinë e tyre rregullatore me agjencinë tuaj rregullatore të shtetit dhe me BrokerCheck të FINRA-s dhe me bazën e të dhënave të publikut për publikun e këshilltarit për investime të KSHZ-së.

Përfundimisht, të jetë i vetëdijshëm se gjetja e një këshilltari i cili është i përshtatshëm për personalitetin tuaj është çelësi për të zhvilluar një marrëdhënie të suksesshme dhe afatgjatë. Një këshilltar mund të ketë të gjitha përvojat, kredencialet dhe historitë e suksesit në botë, por nëse nuk ju pëlqen dikush, nuk do të gëzoni të punoni me ta dhe plani juaj financiar mund të vuajë si rezultat.

Burimi: Investopedia.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online