TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tag

transferimi i çmimit
22
Nov

Udhëzim Nr. 29, datë 16.11.2023 Për transferimin e çmimit dhe marrëveshjet e çmimit në avancë

UDHËZIM Nr. 29, datë 16.11.2023 PËR TRANSFERIMIN E ÇMIMIT DHE MARRËVESHJET E ÇMIMIT NË AVANCË Në zbatim të nenit 102, pika 4, të Kushtetutës së...
Read More
11
Nov

Tatimi mbi të ardhurat e korporatës: Dispozita specifike të tatimit mbi të ardhurat e korporatës: transferimi i çmimeve (ndryshimet ligjore pas Janar 2024)

Transferimi i çmimeve Në përputhje me këtë ligj dhe aktet nënligjore të miratuara në zbatim të tij, një entitet që merr pjesë në një ose...
Read More

GDPR