TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tag

Deklarime Tatimore
08
Jun

Afatet e deklarimit dhe pagesës së detyrimeve tatimore

Lloji i deklarimit Afati i deklarimit Afati i pagesës Deklarimi i tatimit mbi fitimin Jo më vonë se data 31 Mars e vitit që pason...
Read More
28
May

Shtohet një Shërbim i ri elektronik për tatimpaguesit

Çdo sipërmarrës tashmë ka mundësinë të kryejë online aplikimin për “Listëpagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi (eSig25)”,...
Read More
1 2

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online