TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tag

procedura tatimore
07
Jun

Normat e interesit për llogaritjen e kamatëvonesave

Në këtë faqe, në zbatim të Ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 76 pika 3,  publikohet...
Read More
29
Jan

Limiti i arkës

Detyrimi për të depozituar paratë (kartëmonedhat dhe monedhat) në llogarinë bankare 1. Tatimpaguesi, që lëshon faturë, detyrohet që t’i depozitojë në llogarinë e vet bankare...
Read More
11
Dec

Paketa Fiskale 2023 synon rritjen e miradministrimit të të ardhurave, përafrimin e legjislacionit me BE dhe luftën kundër informalitetit [Ministria e Financave].

Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, prezantoi në komisionin parlamentar për Ekonominë dhe Financave projektligjet e Paketës Fiskale të vitit 2023, të cilat shoqërojnë...
Read More

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online