TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Aplikim për Regjistrimin e Operatorit Ekonomik në Sistemin e Prokurimeve Elektronike

Shërbimi elektronik “Aplikim për Regjistrimin e Operatorit Ekonomik në Sistemin e Prokurimeve Elektronike” u mundëson bizneseve të aplikojnë online për t’u regjistruar në Sistemin e Prokurimeve Elektronike.

Krijimi i llogarisë në Sistemin e Prokurimeve Elektronike mund të realizohet për të gjithë bizneset të cilët rezultojnë aktivë në QKB dhe/ose DPT, të cilët nuk janë aktualisht të regjistruar në këtë sistem. Baza ligjore: Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar.

Dokumentacioni i nevojshëm
– Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës

  • Identifikohuni si biznes / institucion në portalin e-Albania;
  • Zgjidhni shërbimin “Aplikim për Regjistrimin e Operatorit Ekonomik në Sistemin e Prokurimeve Elektronike”;
  • Klikoni butonin “Përdor”;
  • Autorizoni kryerjen e veprimeve nëpërmjet deklaratës së kërkuesit;
  • Klikoni butonin “Dërgo”
  • Kredencialet shfaqen në ndërfaqen e e-Albania, por gjithashtu dërgohen në seksionin “Mesazhet e mia” në portalin e-Albania dhe me email në adresën e emailit të regjistruar në portal.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën [email protected]

Burimi: e-Albania

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online