TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tag

AlProfitConsult
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti
08
Nov

Asnjë penalitet për tatimpaguesit që kanë deklaruar llogaritë bankare me shkresë apo në mënyrë elektronike.

Rreth 52 mijë tatimpagues kanë respektuar detyrimin ligjor për hapjen dhe deklarimin e llogarive bankare në portalin elektronik e-Filing pranë Administratës Tatimore. Rreth 3 mijë të...
Read More
02
Nov

Përfaqësues të OJF trajnohen mbi “Sistemin parandalues për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit”

Specialistë nga Administrata Tatimore dhe Drejtoria për Parandalimin e Pastrimit të Parave (DPPPP) udhëzuan përfaqësues të organizatave jo fitimprurëse, se si të mbrohen nga risku...
Read More
Në ndjekje të Planit Kundër Informalitetit,  Strukturat e Monitorimit në Terren vetëm gjatë periudhes 21-31 Tetor 2019, kanë kryer 1,610  kontrolle, ndërsa janë konstatuar 355 shkelje të legjislacionit tatimor. Shkeljet më kryesore renditen si më poshtë:
  • 50 subjekte janë konstatuar të paregjistruara në organet tatimore, për të cilët është marrë masa e bllokimit deri në momentin e regjistrimit të tyre pranë QKB dhe organeve tatimore.
  • 80 tatimpagues të penalizuar për shkeljen e mos lëshimit të kuponit tatimor (rasti i parë), ndërsa 2 tatimpaguesve u janë bllokuar ambientet për 30 ditë kalendarike për moslëshim kuponi tatimor (hera e dytë).
  • 40 tatimpagues janë penalizuar pasi janë konstatuar me punonjës të padeklaruar, nga të cilët 34 subjekte janë të pergjegjësisë tatimore “biznes i vogël” dhe 6 subjekte janë të përgjegjësisë tatimore “biznes i madh”.
  • 11 tatimpagues janë konstatuar se nuk kanë pasur të instaluar pajisjet fiskale dhe 13 tjerë nuk i mbanin pajisjet fiskale në gjendje pune.
  • 63 tatimpagues janë konstatuar se dispononin mallra pa dokumentacion tatimor.
Plani Operacional kundër Informalitetit deri në fund të muajit Dhjetor 2019 do të vijojë me:
  • Monitorim dhe verifikim i informalitetit në zonat dhe sektorët me risk;
  • Verifikim i deklarimit të punonjësve në tre sektorë kryesorë – ndërtim, call center, fasonë dhe nën deklarimi i pagave në të gjithë sektorët;
  • Verifikim i tatimpaguesve që kanë qarkullim të madh dhe detyrime të papaguara
Administrata Tatimore fton të gjithë tatimpaguesit të vetë deklarojnë në mënyrë korrekte e në respektim të ligjit, duke ju siguruar se Lufta kundër informalitetit do të përfshijë çdo subjekt, që prish konkurrencën e ndershme në treg. Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.
AlProfit Consult Zyrë Kontabiliteti
26
Oct

Qendra e Thirrjeve informon 93,876 tatimpagues në 9 muaj

Qendra e Thirrjeve ka dyfishuar komunikimet ndërgjegjësuese nëpërmjet numrit të gjelbër pa pagesë  0800 00 02, ndërsa për periudhën janar – shtator 2019, janë asistuar 93,876...
Read More
26
Oct

Shtyhet afati për depozitimin e llogarive bankare deri në datë 28 Tetor 2019.

Në sqarim të ndryshimeve të fundit ligjore, mbi detyrimin e tatimpaguesve për të hapur llogari bankare, sjellim edhe një herë në vëmendje se subjekte të...
Read More
23
Oct

Udhëzim mbi deklarimin e llogarive bankare.

Të nderuar tatimpagues, Deri më datë 26 Tetor Ju keni afatin ligjor për të hapur llogari bankare! Prej datës 15 Tetor ju mund t’i deklaroni këto të dhëna, duke...
Read More
14
Oct

Fiskalizimi – në dritaren informative të Administratës Tatimore

Administrata Tatimore sjell në vëmendje të të gjithë të interesuarve, se në faqen zyrtare mund të gjeni përgjigjet për pyetjet më të shpeshta mbi projektin...
Read More
04
Oct

Kujtesë për tatimpaguesit mbi detyrimin ligjor për të hapur llogari bankare deri më 26 Tetor

Në sqarim të ndryshimeve të fundit ligjore, mbi detyrimin e tatimpaguesve për të hapur llogari bankare, sjellim në vëmendje se subjekte të përfshira janë: tatimpaguesit...
Read More
25
Sep

Unifikohen procedurat për qarkullimin e informacionit mes DPT dhe DPPPP

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka nxjerrë Udhëzimin nr.19, datë 9.7.2019. “Për mbikëqyrjen e organizatave jofitimprurëse në funksion të parandalimit të pastrimit të parave dhe...
Read More
14
Sep

Kujtesë për dividentin: Deri në 30 Shtator e paguani 8%!

Të nderuar tatimpagues! Ju sjellim në vëmendje se deri në 30 shtator keni mundësi të përfitoni pagesën në shkallën tatimore 8% për fitimet e pashpërndara,...
Read More
1 2 3 4 5

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online