TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Consultrade Company

Bashkëpunimi me Consultrade Company ka nisur në vitin 2019.

Consultrade Company

Consultrade Company është një nga partnerët tanë më të rëndësishëm, një  pikë referimi, dhe pa diskutim, një nga faktorët e rëndësishëm të sukseseve që kemi arritur.

Consultrade Company u ofron bizneseve të vogla dhe të mesme shqiptare një pikë unike referimi për të marrë shërbime mbështetëse në zhvillimin e projekteve të tyre të inovacionit.

Çdo kompani lokale mund të drejtohet tek Consultrade Company ynë për:

  • të kërkuar partnerë teknologjikë (për të shitur ose përvetësuar teknologji ose njohuri teknike) ose partnerë tregtarë;
  • të marrë informacion të detajuar mbi politikat, programet dhe fondet e vëna në dispozicion nga BE;
  • të përfitojë nga shërbimi për shpërndarjen e informacionit të azhurnuar në thirrjet e BE-së, mbështetje në kërkimin e partnerëve të huaj dhe ndihmë në përgatitjen e propozimeve për projekte kërkimore në veçanti për kompanitë e orientuara në kërkimin industrial dhe inovacionin teknologjik.

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online