TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tag

fiskalizimi

Njoftim për cregjistrimin e pajisjeve fiskale në rast përdorimi të një zgjidhjeje softuerike.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vijim të interesimit të vazhdueshëm të subjekteve tatimpagues që kanë implementuar dhe po përdorin një zgjidhje softwar-ike të certifikuar para fillimit të efekteve të ligjit  Nr. 87/2019, “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” i ndryshuar dhe nuk po përdorin më pajisjet fiskale të instaluara, kërkon të sqarojë...
Read More

Njoftim mbi proceduren e fiskalizimit të deklaratave të importit.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve sjell në vëmendje të tatimpaguesve, detyrimin për të fiskalizuar faturën e importit të mallrave, e përcaktuar në nenin 20, pika 7 dhe 10, të Ligjit nr.87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”. Kjo procedurë duhet të kryhet jo më vonë se 3 ditë nga momenti që mallrat vendosen...
Read More

Njoftim në lidhje me përdorimin e dokumentacionit tatimor.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informon tatimpaguesit se përdorimi i dokumentacionit tatimor ekzistues do të vijojë deri në datën 31.08.2021. Tërheqja e këtij dokumentacioni nga tatimpaguesit, pranë Drejtorive Rajonale, ku ata janë të regjistruar, do të mund të kryhet deri në datën 15.08.2021. Inkurajojmë të gjithë tatimpaguesit, që kryejnë transaksione shitjeje pa para në dorë...
Read More

[Fiskalizimi] Njoftim për institucionet financiare jobankare.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kërkon të sjellë në vëmendjen e të gjithë institucioneve financiare jobankare dhe subjekte të tjera, në lidhje me zbatimin e udhëzimit Nr. 24, datë 16.6.2020 “Për regjistrimin e pagesave të faturave elektronike”. Sipas nenit 37, të ligjit, bankat, institucionet e tjera financiare jobankare dhe subjekte të tjera, të cilat ofrojnë...
Read More

[Fiskalizimi] Pyetje dhe Përgjigje nga shoqatat e Kontabilistëve.

Pyetje dhe përgjigje (Q/A) lidhur me zbatimin e procesit të fiskalizimit. Në rastin e faturave korrigjuese, është shitësi ai që bën korrigjimin e faturës për mallrat e kryera. Cili do të jetë dokumenti që do të vërtetojë lëvizjen e mallrave të kthyera që sjell klienti? Përgjigje: Siç parashikohet në Udhëzimin e TVSH, (neni 32) në...
Read More

[Video] Cilët duhen të Fiskalizohen ?

Përse na shërben fiskalizimi? Nuk është një taksë e re – Ligji Nr.87/2019 “PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT” dhe ndryshimet që ai sjell, nuk prodhojnë asnjë ndryshim në skemën aktuale të taksave. Për të gjithë tatimpaguesit që deklarojnë dhe paguajnë këto detyrime, nuk ka asnjë ndryshim në peshën e detyrimeve të tyre. Fiskalizimi ka në fokus...
Read More

Rikujtesë për individët, subjekt i deklarimit të Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve sjell në vëmendje të individëve rezidentë në Republikën e Shqipërisë, të cilët gjatë vitit 2020 kanë realizuar të ardhura, nga të gjitha burimet, brenda dhe jashtë Shqipërisë, në shumën 2,000,000 (dy milionë) lekë e më tepër, se data 30 Qershor 2021 është afati përfundimtar për dorëzimin në mënyrë elektronike, nëpërmjet...
Read More

Re: Kujtesë për pajisje me çertifikatë elektronike

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve sjell në vëmendje të tatimpaguesve, të cilët kryejnë transaksione shitje me para në dorë, afati për fiskalizimin e të cilave është data 1 Shtator 2021, se për të pranuar apo refuzuar blerjet pa para në dorë nga tatimpaguesit e tjerë prej datës 1 Korrik 2021, duhet të jenë të pajisur...
Read More

Rikujtesë për aplikim për pajisje me Çertifikatë Elektronike për Fiskalizimin.

Administrata Tatimore dëshiron të risjellë në vëmendje e të gjithë tatimpaguesve, të cilët në bazë të Ligjit 87/2019 “Për Faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, i ndryshuar, kanë detyrimin që prej datës 1 Janar 2021, të lëshojnë faturë në formë elektronike, të aplikojnë për t’u pajisur me Çertifikatën Elektronike për Fiskalizimin. Sipas nenit 2,...
Read More

Njoftim mbi afatet e përdorimit të Platformës Qëndrore të Faturave për transaksionet ndërmjet tatimpaguesve dhe Organeve Publike Shtetërore (B2G)

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve vijon informimin lidhur me procesin e Fiskalizimit sipas ligjit Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit”. Nëpërmjet këtij njoftimi DPT dëshiron t’i risjellë në vëmendje të gjithë tatimpaguesve të cilët lëshojnë fatura për Organet Publike Shtetërore nëpërmjet Platformës Qendrore të Faturave, që përdorimi i kësaj platforme nga...
Read More
1 2 3 4 5 7

MERR PREZANTIMINShkarko materialin më të fundit në format pdf.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto