TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 Mon - Fri 08:00-18:00 +34-354-5468-8

Tag

ojf

Në zbatim të Ligjit 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 22(3), Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit ka hartuar dhe miratuar Formatin e Raportit të Performancës së OJF-ve dhe Udhëzimin për plotësimin e tij.

Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit (KKK), ka publikuar në faqen e tyre zyrtare në http://kkk.gov.al Udhëzuesin, Për Raportin e Performancës së Organizatave Jofitimprurëse (OJF) në Shqipëri. Lexo më poshtë Udhëzuesin e plotë. Përmbledhja dhe qëllimi i Raportit të Performancës të OJF-së  Në zbatim të nenit 22 (3) të Ligjit 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, organizatave...
Read More

Përfaqësues të OJF trajnohen mbi “Sistemin parandalues për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit”

Specialistë nga Administrata Tatimore dhe Drejtoria për Parandalimin e Pastrimit të Parave (DPPPP) udhëzuan përfaqësues të organizatave jo fitimprurëse, se si të mbrohen nga risku që ekziston në këtë sektor, për t’u përfshirë në vepra terroriste, të cilat janë të ndëshkueshme sipas legjislacionit tonë penal. Çështjet kryesore të cilat u shpjeguan dhe u trajtuan ishin...
Read More

Të veprosh si një OJF apo Ent Publik

Regjistrimi Regjistrimi i OJF-ve dhe organizmave të ngjashme me to Organizatat jofitimprurëse regjistrohen në administratën tatimore, pasi kanë kryer më parë regjistrimin, në përputhje me legjislacionin e fushës. (Themelimi, Regjistrimi në Gjykatë, Licenca të posaçme nëse nevojitet) Dokumentacioni që paraqitet për regjistrim në AT sipas udhëzimit Nr. 24, datë 02.09.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën...
Read More

MERR PREZANTIMINShkarko materialin më të fundit në format pdf.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto