TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tag

Tatimi mbi të ardhurat personale

Projektligj: “Për një ndryshim në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”

  R E L A C I O N PËR  PROJEKTLIGJIN “PËR NJë NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 8438, DATË 28.12.1998 “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR” QËLLIMI I PROJEKTLIGJIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË ARRIHEN. Propozimi i projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”...
Read More

[Paketa e re fiskale] Tatimi mi të ardhurat nga punësimi dhe disa ndryshime në ligjin për Akcizat dhe TVSH.

Zerohet tatimi mbi të ardhurat për pagat deri në 40 mijë lekë. Pas gati 8 vitesh, qeveria ka vendosur të rrisë pragun e pagës së pataksueshme, nga 30 mijë lekë që është aktualisht, në 40 mijë lekë. Paketa e re fiskale që është paraqitur për konsultim, parashikon po ashtu përgjysmimin në 6.5 të tatimit mbi...
Read More

Njoftim për tatimpaguesit të cilët kanë krijuar deklaratën DIVA për periudhat e shkuara tatimore.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kërkon të sqarojë të gjithë individët deklarues të DIVA se deri më 30 Qershor 2021, duhet të plotësojnë vetëm periudhën tatimore 20-A,  për vitin 2020. Individët të cilët për arsye të ndryshme kanë krijuar deklaratën DIVA të periudhave të mëparshme tatimore, në të cilat nuk duhet të ishin deklarues dhe janë penalizuar me...
Read More

Njoftim lidhur me shtyrjen e afatit të deklarimit dhe pagesës së Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA) 2020.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë individët rezidentë dhe jorezidentë në Republikën e Shqipërisë, të cilët janë deklarues të Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave (DIVA) 2020, që afati i dorëzimit të deklaratës dhe pagesës së tatimit mbi të ardhurat personale është shtyrë deri në datën 30 qershor 2021. Akti Normativ Nr.20, datë 05.05.2021,...
Read More

Deklarimi individual i të ardhurave

Detyrimi për të deklaruar Të gjithë individët rezidentë në Republikën e Shqipërisë, që realizojnë të ardhura bruto vjetore me burim brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë mbi shumën 2.000.000 lekë, kanë detyrimin të plotësojnë dhe dorëzojnë deklaratën individuale vjetore të të ardhurave brenda datës 30 Prill të vitit që pason vitin e mbyllur...
Read More

MERR PREZANTIMINShkarko materialin më të fundit në format pdf.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto