TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Category

Lajme
11
Jan

Ndryshimet kryesore të Paketës Fiskale 2019

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë tatimpauesit se nga data 1 janar 2019 ka hyrë në fuqi paketa e re fiskale. Ndryshimet kryesore...
Read More
11
Jan

Mbi ndryshimet kryesore në ligjin “Për procedurat tatimore”

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vijim të informimit për Paketën Fiskale 2019, njofton të gjithë tatimpaguesit për ndryshimet kryesore në ligjin nr. 9920, datë...
Read More
Njoftim i Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, bazuar në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”,...
Read More
26
Nov

Administrata Tatimore fton tatimpaguesit të saktësojnë të dhënat e tyre të kontaktit

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka konstatuar pasaktësi në dhënien e të dhënave të kontaktit (telefon, adresë e-mail) nga ana e tatimpaguesve, në llogarinë e...
Read More
24
Nov

Mbi ndryshimet e reja ligjore për tatimpaguesit e Akcizës

Administrata Tatimore informon të gjithë tatimpaguesit që kanë qenë të regjistruar pranë saj për përgjegjësinë tatimore të Akcizës se : Këshilli i Ministrave ka miratuar...
Read More
19
Nov

Klientët tanë: Prespa Invest

Shoqëria Prespa Invest dhe grupi i saj është një nga klientët dhe bashkëpunëtorët tanë më rëndësishëm. Ky bashkëpunim ka nisur që prej vitit 2008 dhe...
Read More
17
Nov

Administrata Tatimore informon tatimpaguesit për rishikimin e kësteve të paradhënieve të Tatim Fitmit për periudhën nëntor-dhjetor 2018

Administrata Tatimore bazuar në nenin 30, “Parapagimet”, pika 5 e ligjit nr. 8438, dt. 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar dhe kapitullit 3.13....
Read More
15
Nov

[Draft] Paketa Fiskale 2019

Paketa fiskale 2019 – prezantimi në Komisionin Parlamentar për Ekonominë dhe Financat Fjala e Ministrit Ahmetaj Përgjatë dy mandateve të para Qeveria “Rama” ka ndërmarrë...
Read More
Alprofit Consult Blog
11
Sep

DPT, inkurajon tatimpaguesit për të deklaruar pagat reale të punonjësve të tyre.

DPT, inkurajon tatimpaguesit për të deklaruar pagat reale të punonjësve të tyre.   Drejtoria e Riskut, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, ka filluar të...
Read More
1 15 16 17

GDPR