TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tag

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2)
13
Jan

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni O – Administrim publik dhe mbrojtja; Sigurimi social i detyrueshëm

SEKSIONI O – ADMINISTRIM PUBLIK DHE MBROJTJA; SIGURIMI SOCIAL I DETYRUESHËM Ky seksion përfshin aktivitete me natyrë qeveritare, normalisht të kryera nga administrata publike. Kjo...
Read More
13
Jan

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni T.

SEKSIONI T – AKTIVITETET E FAMILJEVE SI PUNËDHËNËS; AKTIVITETE TË PRODHIMIT TË MALLRAVE E SHËRBIMEVE TË PANDRYSHUESHME TË FAMILJEVE PËR PËRDORIM TË VET 97      Aktivitete...
Read More
09
Jan

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni Q – Shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale

SEKSIONI Q – SHËNDETËSIA DHE AKTIVITETE TË PUNËS SOCIALE Ky seksion përfshin aktivitetet në lidhje me shëndetin për njerëzit dhe punën sociale. Këtu përfshihen një...
Read More
09
Jan

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: SEKSIONI P – ARSIMI

SEKSIONI P – ARSIMI Ky seksion përfshin arsimimin në çdo nivel dhe për çdo profesion. Mësimet mund të jenë në formë verbale apo me shkrim,...
Read More
09
Jan

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni S – Aktivitete të tjera shërbimi

SEKSIONI S – AKTIVITETE TË TJERA SHËRBIMI Ky seksion (si një kategori e mbetur) përfshin aktivitetet e shoqatave e organizatave, riparimin e kompjuterave dhe mallrave...
Read More
02
Jan

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni R – Arte, Argëtim dhe çlodhje

SEKSIONI R – ARTE, ARGËTIM DHE ÇLODHJE Ky seksion përfshin një gamë të gjerë aktivitetesh kulturore, argëtuese dhe çlodhëse për të plotësuar interesat e publikut...
Read More
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni C – Industria përpunuese.

SEKSIONI C – PËRPUNIMI Përpunimi përfshin transformimet fizike dhe kimike të materialeve, substancave apo komponentëve në një produkt të ri, megjithatë kjo nuk mund të...
Read More
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni K – Aktivitete të shërbimeve financiare dhe të sigurimit

SEKSIONI K – AKTIVITETE TË SHËRBIMEVE FINANCIARE DHE TË SIGURIMIT Ky seksion përfshin aktivitetet e shërbimeve financiare, përfshirë sigurimet, risigurimin dhe aktivitetet e fondeve të...
Read More
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni L – Aktivitete të pasurive të paluajtëshme (Real Estate)

SEKSIONI L – AKTIVITETE TË PASURIVE TË PALUAJTËSHME (REAL ESTATE) Ky seksion përfshin ushtrimin e aktivitetit si qiradhënës, agjentë dhe /ose komisionerë në një ose...
Read More
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni M – Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike

SEKSIONI M – AKTIVITETE PROFESIONALE, SHKENCORE DHE TEKNIKE Ky seksion përfshin aktivitete të specializuara profesionale, shkencore dhe teknike. Këto aktivitete kërkojnë shkallë të lartë trajnimi,...
Read More
1 2

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online