TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Transporti ndërkombëtar i pasagjerëve dhe i mallrave

Transporti ndërkombëtar i pasagjerëve

Bazuar në Ligjin Nr.92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, transporti ndërkombëtar i pasagjerëve nga Republika e Shqipërisë me destinacion jashtë Republikës së Shqipërisë, është furnizim shërbimi me shkallë zero të TVSH-së.

Vendi i furnizimit të transportit të pasagjerëve, të cilët nisen nga Shqipëria me destinacion jashtë saj pa ndalesë, është në Shqipëri në proporcion me distancën e përshkruar dhe si i tillë vendi i tatimit është në Shqipëri. Ky shërbim në Shqipëri është i tatueshëm me shkallën e TVSH-së 0 % bazuar në nenin 59 të Ligjit.

Transporti ndërkombëtar i pasagjerëve përfshin:

  1. Transportin ajror ose detar të pasagjerëve që kanë si destinacion një vend jashtë Shqipërisë;
  2. Transportin rrugor të pasagjerëve që kanë si destinacion një vend jashtë Shqipërisë.

Ndërmjetësit e biletave (agjencitë) të transportit ndërkombëtar dhe shërbime për transportin ndërkombëtar të pasagjerëve

Agjencitë e biletave të transportit ndërkombëtar të pasagjerëve, të cilët janë në cilësinë e ndërmjetësve transparentë dhe veprojnë në emër dhe për llogari të një personi tjetër bazuar në nenin 62 të Ligjit, ofrojnë shërbimin si agjent për biletat e udhëtimit për transportin ndërkombëtar të pasagjerëve, duke e tatuar me shkallën 0 % të TVSH-së.

Gjithashtu furnizimi i shërbimit në rolin e agjentit të mbledhjes dhe pagesës së tarifës për kalimin me avion të kufirit të Republikës së Shqipërisë si shërbim i lidhur me transportin ndërkombëtar të pasagjerëve, është i tatueshëm me 0% TVSH.

Transporti ndërkombëtar i mallrave

Vendi i furnizimit të shërbimit të transportit të mallrave nga një person i tatueshëm për një person të tatueshëm, është në vendin e marrësit të shërbimit.

  • Në rastin kur marrësi i shërbimit të transportit ndërkombëtar të mallrave është një person i tatueshëm në Shqipëri, vendi i furnizimit të shërbimit të transportit është në Shqipëri.

Kujdes!

Në këtë rast, ky shërbim është i tatueshëm me TVSH në Shqipëri, pavarësisht destinacionit të mallrave.

  • Nëse personi i tatueshëm marrës i shërbimit të transportit të mallrave me destinacion jashtë Shqipërisë është një person i tatueshëm jashtë Shqipërisë, atëherë vendi i tatimit është në vendin e marrësit dhe për këtë nuk tatohet në Shqipëri.
  • Në rastin kur transporti ndërkombëtar i mallrave është një proces i vazhdueshëm përfshirë eksportin e mallrave që transportohen deri në dorëzimin e tyre në destinacionin që ndodhet jashtë territorit shqiptar, atëherë pavarësisht vendit ku fillon transporti i mallrave, ky shërbim transporti konsiderohet shërbim i lidhur drejtpërdrejtë me eksportin e mallrave dhe zbatohet shkalla e TVSH-së 0%. Për këtë transportuesi duhet të vërtetojë që ka kryer shërbimin e transportit ndërkombëtar deri ne destinacionin jashtë Shqipërisë, të mallrave për të cilat vërteton se është kryer procedura e eksportit, nëpërmjet deklaratës së eksportit.

Në rastin kur malli i transportuar nuk ka shkuar ne destinacion jashtë Shqipërisë, shërbimi i transportit është i tatueshëm me 20%.

Për arsye të thjeshtimit të procedurës, ndërmarrjet që kryejnë transport ndërkombëtar, por që për arsye procedure nuk mund të sigurojnë dokumentacionin e kërkuar për të provuar transportin ndërkombëtar, aplikojnë TVSH 20% për shërbimin dhe klienti ka të drejtë të aplikojë zbritjen e TVSH-së në përputhje me aktivitetin që kryen.

Kujdes!

Nuk përfiton nga trajtimi me 0% të TVSH-së, furnizimi i shërbimit të transportit ndërkombëtar i kryer për një person të pa-tatueshëm, si p.sh. transporti i pajisjeve të banimit jashtë Shqipërisë, të një individi.

Shkarko.

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto

GDPR