TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tag

TVSh
27
Aug

Kriteret formale për ushtrimin e të drejtës së zbritjes së TVSH- së

Në zbatim të dispozitave të Ligjit Nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, e drejta e...
Read More
21
Aug

Kufizime të zbritjes së TVSH-së për situata të parregullta, ose në raste shkeljeje.

Në zbatim të dispozitave të Ligjit Nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pavarësisht se personi...
Read More
14
Aug

Eksportet: trajtimi për TVSH.

Eksportet Bazuar në nenin 57 të Ligjit Nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, trajtohen si...
Read More
23
Jul

Transporti ndërkombëtar i pasagjerëve dhe i mallrave

Transporti ndërkombëtar i pasagjerëve Bazuar në Ligjin Nr.92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, transporti ndërkombëtar i...
Read More
10
Jul

Rregullimet e zbritjes së TVSH-së

Parime të përgjithshme mbi rregullimin e TVSH së zbritur Bazuar në nenin 82 të ligjit Nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën...
Read More
06
Jul

Përjashtimi nga TVSH për furnizimin e shërbimeve arsimore

Në Ligjin Nr. 92/2014, datë 24.07.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, përcaktohet se, përjashtohen nga TVSH-ja furnizimet e...
Read More
13
Jun

Trajtimi i furnizimit të shërbimit të mallrave nën regjimin e përpunimit aktiv (punët fason).

Bazuar në nenin 57 të ligjit 92/2014 Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në RSH trajtohen si furnizime me shkallë zero të TVSH-së furnizimi i...
Read More
09
Jun

Analiza e të drejtës së zbritjes së TVSH-së, së një furnizimi

Kushtet për ushtrimin e të drejtës së zbritjes Në zbatim të Ligjit Nr. 92/2014, datë 24.07.20014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e...
Read More
23
Apr

Pyetjet dhe përgjigjet më të shpeshta mes Administratës Tatimore dhe Tatimpaguesve lidhur me transferimin automatik të librave të shitjes dhe të blerjes.

Pyetje: Kam mbyllur (dorëzuar) librat e shitjes dhe të blerjes në formatin Excel manualisht nga sistemi E-filing. Tani që duhet të dorëzohen nga portali Self-Care,...
Read More
04
Apr

Njoftim për tatimpaguesit e tatimit mbi vlerën e shtuar: transferimi automatik i librave të shitjes dhe blerjes nga portali SelfCare drejt e-filing.

Administrata Tatimore njofton se, duke filluar nga periudha tatimore Mars 2023, librat e shitjes dhe blerjes nuk do te ngarkohen manualisht, në format excel nëpërmjet...
Read More
1 2 3 4

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online