TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Aplikim për Leje Unike / Unique permit

Aplikim për Leje Unike / Unique permit

Shërbimi elektronik “Aplikim për Leje Unike” u mundëson shtetasve të huaj, që kërkojnë të qëndrojnë dhe të punojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë, të bëjnë një kërkese për t’u pajisur me leje unike në Republikën e Shqipërisë. Nëpërmjet kryerjes së aplikimit vetëm elektronikisht, eliminohet prezenca fizike e shtetasit të huaj në Shqipëri në momentin e aplikimit. Aplikimi së bashku me dokumentet shoqëruese do të dorëzohen vetëm një herë online, dhe strukturat përgjegjëse do e trajtojnë sipas procedurës ligjore në fuqi deri në lëshimin e lejes unike me vulë elektronike.

Video udhëzuese

Për të aplikuar për leje unike në Republikën e Shqipërisë, plotësimi i formularit të duhur të aplikimit varet nga tipi i kërkuar i aplikimit:

  • Leje unike e re, me vizë D;
  • Leje unike e re, pa vizë D;
  • Rinovim leje unike, me vizë D;
  • Rinovim leje unike, pa vizë D.

Baza Ligjore:

Dokumentacioni i nevojshëm

Dokumentacionin e nevojshëm për secilin tip aplikimi, mund ta gjeni: këtu

Hapat e procedurës

  • Zgjidhni shërbimin “Aplikim për Leje Unike“;
  • Klikoni butonin “Përdor”;
  • Plotësoni saktë formularin elektronik me të dhënat e nevojshme sipas të gjitha fushave;
  • Ngarkoni në formatin e përcaktuar të gjithë dokumentet e listuara në fomular;
  • Pasi të siguroheni se informacioni i plotësuar nga ju është i saktë, klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit;.

Për kategoritë e të huajve, të cilat në bazë të ligjit duhet të marrin miratimin e punësimit, aplikimi shqyrtohet dhe aprovohet on-line fillimisht nga AKPA. Për kategorinë e të huajve të vetëpunësuar dhe investitorë, vlerësimi i plotësimit të kushteve për pajisjen me leje unike bëhet nga komisioni vlerësues i ministrisë përgjegjëse për financat dhe ekonominë.

Për kategoritë e të huajve, të cilët, në bazë të ligjit kanë nevojë të pajisen me vizë, viza miratohet nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme pasi të jetë aprovuar miratimi i punësimit nga AKPA.

Pas miratimit të punësimit nga AKPA dhe miratimit të vizës nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, autoriteti për kufirin dhe migracionin merr vendimin për lëshimin, ndryshimin ose ripërtëritjen e lejes unike, nëse aplikuesi përmbush kushtet e specifikuara në ligj. Shqyrtimi i kërkesës dhe lëshimi i lejes unike të qëndrimit, kur plotësohen kriteret e kërkuara nga legjislacioni në fuqi, bëhen brenda një afati maksimal prej 12 javësh nga dita e aplikimit. Shqyrtimi i kërkesës nga secili institucion përgjegjës duhet bërë brenda një afati maksimal prej 2 javësh. Miratimi apo refuzimi i kërkesës i njoftohet on-line.

Në rast miratimi të lejes unike të qëndrimit, leja unike gjenerohet me vulë elektronike dhe i dërgohet elektronikisht aplikantit.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit

12 javë nga data e aplikimit.

Periudha e vlefshmërisë

1- vjeçare; 2- vjeçare; 3- vjeçare; 5- vjeçare.

Kostot

Në varësi të tipit të aplikimit.

Më shumë

Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën [email protected]

Burimi: e-Albania.

Keni një Pyetje?

Mos hezitoni të kontaktoni me ne. Ne jemi një skuadër ekspertësh dhe do të jemi të lumtur që të flasim me ju.

Ju duhet ndihmë?

Lini kontaktet tuaja. Ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt.

+355693232349
[email protected]

Kontakto

GDPR