TiranëTiranëDurrës E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349 E Hënë – E Shtunë 08 – 18 +355693232349

Tag

kodet NVE
13
Jan

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni O – Administrim publik dhe mbrojtja; Sigurimi social i detyrueshëm

SEKSIONI O – ADMINISTRIM PUBLIK DHE MBROJTJA; SIGURIMI SOCIAL I DETYRUESHËM Ky seksion përfshin aktivitete me natyrë qeveritare, normalisht të kryera nga administrata publike. Kjo...
Read More
13
Jan

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni T.

SEKSIONI T – AKTIVITETET E FAMILJEVE SI PUNËDHËNËS; AKTIVITETE TË PRODHIMIT TË MALLRAVE E SHËRBIMEVE TË PANDRYSHUESHME TË FAMILJEVE PËR PËRDORIM TË VET 97      Aktivitete...
Read More
13
Jan

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni U – Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare

SEKSIONI U – AKTIVITETE TË ORGANIZATAVE DHE ORGANIZMAVE NDËRKOMBËTARE 90           Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare 99.0      Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare 99.00     Aktivitete...
Read More
09
Jan

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni Q – Shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale

SEKSIONI Q – SHËNDETËSIA DHE AKTIVITETE TË PUNËS SOCIALE Ky seksion përfshin aktivitetet në lidhje me shëndetin për njerëzit dhe punën sociale. Këtu përfshihen një...
Read More
09
Jan

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: SEKSIONI P – ARSIMI

SEKSIONI P – ARSIMI Ky seksion përfshin arsimimin në çdo nivel dhe për çdo profesion. Mësimet mund të jenë në formë verbale apo me shkrim,...
Read More
09
Jan

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni S – Aktivitete të tjera shërbimi

SEKSIONI S – AKTIVITETE TË TJERA SHËRBIMI Ky seksion (si një kategori e mbetur) përfshin aktivitetet e shoqatave e organizatave, riparimin e kompjuterave dhe mallrave...
Read More
02
Jan

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni R – Arte, Argëtim dhe çlodhje

SEKSIONI R – ARTE, ARGËTIM DHE ÇLODHJE Ky seksion përfshin një gamë të gjerë aktivitetesh kulturore, argëtuese dhe çlodhëse për të plotësuar interesat e publikut...
Read More
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni I – Akomodimi dhe shërbimi ushqimor

SEKSIONI I – AKOMODIMI DHE SHËRBIMI USHQIMOR Ky seksion përfshin kushte akomodimi për qëndrime te shkurtra për vizitore dhe udhetare të tjerë, dhe ush- qim...
Read More
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni H – Transporti dhe Magazinimi

SEKSIONI H – TRANSPORTI DHE MAGAZINIMI Ky seksion përfshin kryerjen e transportit të rregullt ose jo, të pasagjerëve apo të mallrave me hekurudhë, me tubacion,...
Read More
26
Dec

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike (rev. 2) NVE: Seksioni J – Informacioni dhe komunikacioni

Ky seksion përfshin prodhimin dhe shpërndarjen e informacionit dhe produkteve kulturore, vënien në dispo- zicion të mjeteve që lejojnë transmetimin ose shpërndarjen e këtyre produkteve,...
Read More
1 2

GDPR

A ju duhet ndihme?? Ne jemi online